Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne polegają na utrzymaniu drożności dróg oddechowych oraz wspomaganiu oddychania i krążenia bez użycia specjalnego sprzętu, poza środkami ochrony osobistej. Często nazywane są algorytmem BLS od anielskiego Basic Life Support.
Przede wszystkim, obowiązuje nas zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i świadkom zdarzenia. Należy się upewnić, czy każdy jest bezpieczny, następnie zająć się poszkodowanym, postarać się nawiązać z nim kontakt, zapytać: „Jak się pani/pan czuje?”. Jeśli zachodzi taka potrzeba powinniśmy wezwać pomoc. Jeśli poszkodowany reaguje, jest przytomny, należy go pozostawić w pozycji, w której go zastaliśmy. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, należy wezwać pomoc, a następnie przewrócić go na plecy, udrożnić jego drogi oddechowe i ocenić oddech. Należy wzrokowo (obserwując ruch klatki piersiowej), słuchowo (wysłuchując szmery oddechowe przy ustach poszkodowanego) i dotykiem sprawdzić w ciągu najwyżej 10 sekund, czy pojawiają się prawidłowe oddechy, kaszel, ruchy pacjenta – tzw. oznaki zachowanego krążenia. W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia człowiek może słabo oddychać lub wykonywać głośne, pojedyncze westchnięcia. Jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo, należy go ułożyć w pozycji bezpiecznej i regularnie oceniać jego oddech. Jeśli ratownik nie jest przekonany, że występuje jedna lub parę oznak zachowanego krążenia, powinien rozpocząć uciskanie klatki piersiowej.
Podsumowując, jeśli masz wątpliwości, czy oddech jest prawidłowy – działaj tak, jakby był nieprawidłowy – rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Twoja zwłoka może kosztować życie poszkodowanego! Klatkę piersiową należy uciskać na jej środku, z częstotliwością 100 razy na minutę, czyli około 2 uciśnięć na sekundę. Po 30 uciśnięciach powinniśmy wykonać 2 oddechy ratownicze, następnie kontynuować uciskanie: 30 uciśnięć, 2 oddechy, 30 uciśnięć, 2 oddechy itd. Swoje działania możemy przerwać w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on normalnie oddychać. Jeśli ratownik nie jest w stanie lub nie chce wykonywać oddechów ratowniczych, powinien zastosować uciskanie klatki piersiowej. Jeśli stosujemy wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej, należy je wykonywać bez przerwy z częstotliwością 100 razy na minutę.
Resuscytację kontynuujemy do czasu, gdy przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działanie, lub poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać, albo ulegniemy wyczerpaniu.
lek. med. Olga Dzikowska-Diduch (2008-12-17)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować