Zachowanie się w miejscu wypadku

Nagłe, niebezpieczne i czasami drastyczne wypadki mogą oddziaływać paraliżująco na osoby będące ich świadkami. W takich sytuacjach ważne jest, aby udzielając pierwszej pomocy postępować według schematu. Znajomość kolejnych kroków pozwoli przezwyciężyć strach i umożliwi podejmowanie słusznych i szybkich decyzji.
Pierwsze kroki ratownicze to:
– ocena sytuacji,
– zabezpieczenie miejsca wypadku,
– ratowanie, ewakuacja.

Ocena sytuacji

Oceniając sytuację należy ustalić…
1. Co się stało? Czasami okoliczności wypadku mogą wskazywać, jakiego rodzaju urazów można spodziewać się u ofiary.
2. Czy nadal istnieje zagrożenie? Czy okoliczności, które doprowadziły do wypadku, mogą nadal stanowić zagrożenie?
3. Czy trzeba zabezpieczyć miejsce wypadku?
4. Czy trzeba kogoś ewakuować i/lub ratować?
5. Ile osób jest rannych, poszkodowanych?
6. Czy w pobliżu są osoby, które mogą być pomocne w czasie akcji ratowniczej?
7. Czy okoliczności wypadku wskazują na potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego jeszcze przed zbadaniem stanu poszkodowanego? Jeśli wypadek był bardzo niebezpieczny – od razu wezwij pogotowie ratunkowe.
8. Czy potrzebna jest pomoc specjalistyczna, np. pogotowia gazowego, straży pożarnej, itp.? Jeśli tak – od razu wezwij odpowiednie służby.

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Jeśli przeprowadzona ocena wskazuje, iż miejsce wypadku wymaga zabezpieczenia, należy wykonać tę czynność niezwłocznie, zanim jeszcze podejdziemy do ofiary. W miejscu wypadku mogą istnieć zagrożenia, które sami będziemy musieli wyeliminować, np. wyłączyć prąd, odciąć dopływ gazu, itp.
Zabezpieczając miejsce wypadku, zapobiegniemy dalszym ofiarom wśród:
– osób udzielających pomocy,
– poszkodowanych w wyniku zasadniczego wypadku,
– osób postronnych, tzw. gapiów.

Ewakuacja, ratowanie

W sytuacji, kiedy poszkodowany znajduje się w miejscu dla niego niebezpiecznym, np. w pomieszczeniu w którym się pali, w samochodzie, który może wybuchnąć, itp., należy niezwłocznie go ewakuować.
W pewnych sytuacjach stopień trudności udzielenia pierwszej pomocy wzrasta. Należą do nich m.in. porażenie prądem, utonięcie, zdejmowanie poszkodowanemu kasku ochronnego, załamanie lodu, wybuch gazu, porażenie piorunem, wyciąganie poszkodowanego z samochodu, itp.

(2008-01-17)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować