Automatyczne defibrylatory – strażnicy serc

Szacuje się, że w Polsce z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem układu krążenia umiera ponad 160 tys. osób rocznie. Wiele z nich to ofiary nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Gdy dochodzi do NZK – zanika puls, gdyż serce przestaje bić, poszkodowany traci przytomność i nagle upada. Śmierć następuje w ciągu zaledwie kilku minut, o ile natychmiast nie zostanie udzielona pierwsza pomoc.
Do udzielenia takowej zobowiązuje każdego obywatela Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku. Mówi ona, że osoba, która znajdzie się na miejscu zdarzenia, powinna podjąć niezbędne czynności mające na celu uratowanie człowieka w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Obejmuje to prawo do użycia udostępnionych do powszechnego obrotu produktów oraz wyrobów medycznych.
Mowa tu przede wszystkim o automatycznym zewnętrznym defibrylatorze czyli AED (ang. automated external defibrillator) – urządzeniu, które przepuszcza przez mięsień sercowy impuls elektryczny i przywraca w ten sposób jego normalną pracę. AED składa się z dwóch elektrod oraz jednostki centralnej. Urządzenie jest skomputeryzowane i przystosowane do użytkowania go, po krótkim przeszkoleniu, przez osoby bez wykształcenia medycznego. AED analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i – jeżeli wystąpiło NZK – samo „podejmuje decyzję” o wyładowaniu elektrycznym. Rolą ratownika jest podążać za wydawanymi na głos poleceniami urządzenia.
Lifepak CR
By AED dobrze spełniały swoją rolę „strażników serc”, powinny być instalowane w miejscach publicznych – tam, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia NZK jest większe niż raz na 2 lata. W ramach rozmaitych programów PAD (ang. Public Access Defibrillation), propagujących dostęp do wczesnej defibrylacji, AED-y rozmieszcza się w dużych zakładach pracy, w ośrodkach zdrowia, w urzędach i sądach, na lotniskach i na dworcach, w hotelach i Domach Pomocy Społecznej, w centrach handlowych, a także na stadionach sportowych i pływalniach. W Polsce w zakresie inicjatywy PAD działa program „LIFEPAK Ratunek dla serca”. Jego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach publicznych. Na stronie http://www.aed.pl znajduje się mapa rozmieszczenia Lifepaków, czyli automatycznych zewnętrznych defibrylatorów, na której można łatwo sprawdzić, gdzie najbliżej nas znajduje się urządzenie ratujące życie.
Lifepak CR

Jak prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową przy użyciu AED?

(Wg standardów Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego – AHA)
1. Sprawdzić czy osoba jest przytomna, czy oddycha, lub czy widać oznaki krążenia.
2. Jeśli nie oddycha, udrożnić drogi oddechowe i wykonać 2 oddechy ratunkowe.
3. Włączyć defibrylator AED.
4. Odsłonić klatkę piersiową.
5. Przykleić elektrody według zaleceń.
6. Dalej postępować zgodnie z komunikatami głosowymi.
Ważne jest, aby zwrócić uwagę:
– czy miejsce, w którym podejmujemy defibrylację, jest bezpieczne (poszkodowany nie może znajdować się w wodzie, w pobliżu nie może znajdować się źródło napięcia elektrycznego, odczynniki chemiczne ani otwarte źródło tlenu);
– by elektrody były poprawnie przyklejone do klatki piersiowej poszkodowanego;
– by wszyscy obserwatorzy akcji odsunęli się od poszkodowanego na czas analizy i wyładowania elektrycznego.

Koordynator programu

Ogólnopolski program „LIFEPAK Ratunek dla Serca”, propagujący ideę powszechnego dostępu do defibrylacji, jest prowadzony przez Physio-Control, dział firmy Medtronic. Physio-Control jest czołowym producentem sprzętu do ratowania życia i dostawcą rozwiązań z zakresu telemedycyny. Szczegóły programu dostępne są na stronie: www.aed.pl.

lek. med. Agata Bonderek-Borowczak (2008-04-14)

Książki

Ilustracje

Lifepak CR
Lifepak CR
rys. Archiwum Ilustracji PZWL © Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Lifepak CR
Lifepak CR
rys. Archiwum Ilustracji PZWL © Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować