Pierwsza pomoc

Jak udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej – wskazówki.

Artykuły

Liczba artykułów: 58.

Pierwsza pomoc i transport w obrażeniach ciała

Rannego należy przenieść w spokojne i bezpieczne miejsce....

Pierwsza pomoc – ogólne zasady

Przez pierwszą pomoc medyczną rozumiemy szybkie, doraźne, leczniczo-profilaktyczne działania w nagłych zachorowaniach i wypadkach oraz sytuacje, gdy brak takiej pomocy może bezpośrednio zagrażać życiu lub spowodować trwałe kalectwo. ...

Pierwsza pomoc w zranieniach

W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorego (bladość, zaburzenia oddychania i krążenia)....

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne polegają na utrzymaniu drożności dróg oddechowych oraz wspomaganiu oddychania i krążenia bez użycia specjalnego sprzętu, poza środkami ochrony osobistej....

Podtopienie, utonięcie

Przez lata powstało wiele definicji tonięcia oraz podtopienia, dlatego w 2002 r. w Amsterdamie na światowym kongresie poświęconym problemowi tonięcia ujednolicono nomenklaturę związaną z utonięciem i podtopieniem. ...

Porażenie prądem elektrycznym

Do porażenia prądem elektrycznym dochodzi wskutek własnej nieostrożności, a także w wyniku wad konstrukcyjnych domowych urządzeń elektrycznych bądź niewłaściwego posługiwania się nimi itp....

Postępowanie w złamaniach kości i zwichnięciach stawów

We wszystkich przypadkach złamania kończynę powinno się unieruchomić i to w pozycji, w jakiej chory ją trzyma, jako tzw. unieruchomienie transportowe. Powinno ono usuwać zarówno bezpośrednio grożące niebezpieczeństwa, jak i zapobiegać powikłaniom, które mogą powstać w czasie przewożenia chorego do szpitala....

Samoochrona ratownika

W czasie nieprzemyślanego i nierozważnego niesienia pomocy innym, sami możemy stać się ofiarami....

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w każdą drugą sobotę września. Czy wiesz, że do udzielania pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy z nas? Czy wiesz, jakie masz obowiązki, gdy zauważysz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan? Czy wiesz czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc ratuje życie, poznaj wytyczne dotyczące pierwszej pomocy. ...

Uciskanie klatki piersiowej – BLS

Jeśli nie znajdujesz u poszkodowanego cech zachowanego krążenia, to znaczy, poszkodowany nie rusza się, nie kaszle, nie oddycha prawidłowo, lub masz wątpliwości, czy oddech jest prawidłowy, rozpocznij uciskanie klatki piersiowej....

Wakacyjne urazy – co może nam się przydarzyć i jak sobie z tym poradzić

Nieuchronnie zbliża się długo oczekiwany sezon urlopowy i większość z nas zaczyna już planowanie letniego wypoczynku....

Wentylacja w trakcie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

Wentylacja w trakcie resuscytacji krążeniowo oddechowej służy utrzymaniu właściwego utlenowania krwi....

Wezwanie pogotowia ratunkowego lub innej pomocy specjalistycznej

Jak najszybsze wezwanie pogotowia ratunkowego ma bardzo często decydujący wpływ na przeżycie ofiar wypadku lub nagłego zachorowania....

Wychłodzenie – hipotermia

Prawidłowa ciepłota ciała wynosi 35,5-37,2°C, ale w niektórych okolicznościach, np. po znacznym wysiłku może wzrosnąć do 37,5°C. Ciepłota ciała poniżej 35,5°C, zwłaszcza w ciągu dnia, może być objawem wychłodzenia organizmu....

Zachowanie się w miejscu wypadku

Nagłe, niebezpieczne i czasami drastyczne wypadki mogą oddziaływać paraliżująco na osoby będące ich świadkami....

Znaczenie pierwszej pomocy

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) corocznie w wypadkach drogowych ginie około 47 000 osób (stan na dzień 31 grudnia 2007 roku)....