Pierwsza pomoc

Jak udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej – wskazówki.

Artykuły

Liczba artykułów: 58.

Insektycydy (środki owadobójcze)

Insektycydy ze względu na szeroki zakres stosowania i ilość użytkowanych preparatów mają największe znaczenie w ochronie roślin i toksykologii. Najważniejsze są związki polichlorowe i fosforoorganiczne....

Krwiak

Krwiak, czyli wylew krwi np. do mięśni, jest najczęściej następstwem urazu, zwłaszcza u osób z predyspozycją do krwawień....

Krwotok

Krwotokiem nazywamy wydostanie się krwi poza obręb naczynia wskutek przerwania ciągłości jego ściany....

Letnie zagrożenia: użądlenia i ukąszenia, cz. 1 – owady

Lato jest okresem, kiedy znacznie więcej przebywamy na świeżym powietrzu oraz częściej odpoczywamy na łonie przyrody....

Letnie zagrożenia: użądlenia i ukąszenia, cz.2 – pająki, węże i inne

Lato jest okresem, kiedy znacznie więcej przebywamy na świeżym powietrzu, oraz częściej odpoczywamy na łonie przyrody....

Łańcuch przeżycia

Łańcuch przeżycia to kolejne czynności wykonywane u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia, pozwalające na jej przeżycie....

Nagła śmierć łóżeczkowa – jak zapobiec?

Zespół niespodziewanej śmierci niemowląt, który potocznie nazywany jest tzw. śmiercią łóżeczkową, to słowa, które spędzają sen z powiek wielu rodziców. Sprawdź jak jej zapobiec i poznaj zasady prawidłowego układania noworodka do snu. ...

Nagłe zatrzymanie krążenia

Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyna śmierci w Europie i dotyka około 700 000 osób rocznie....

Ocena stanu pacjenta, czyli pierwszy krok ratownika medycznego w niesieniu pomocy

W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia każda minuta ma znaczenie. Szanse na przeżycie poszkodowanego zwiększa ocena stanu pacjenta. Dlaczego? Bo prawidłowo dokonana ocena stanu osoby potrzebującej pomocy pozwala rozpocząć działania ratownicze od czynnika, który najbardziej zagraża życiu poszkodowanego, nie marnując przy tym czasu na działania mniej istotne. ...

Odmrożenia

Zmiany miejscowe wywołane działaniem niskiej temperatury, głównie powietrza atmosferycznego, określamy mianem odmrożenia....

Odmrożenie

Działanie zimna może skończyć się niegroźnym zblednięciem i usztywnieniem skóry na nosie, policzkach, uszach czy palcach rąk i stóp....

Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach

Wbrew popularnemu poglądowi, że ratowanie zatrutych polega głównie na stosowaniu odpowiednich odtrutek, leczenie ostrych zatruć opiera się w przeważającej mierze na metodach objawowych. Wynika to z faktu, że w stosunku do olbrzymiej ilości trucizn mamy bardzo niewiele swoistych odtrutek....

Omdlenie

Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do mózgu, nagłym odpływem lub też niewystarczającym jej utlenowaniem....

Omdlenie – częsty objaw. Kiedy powinien niepokoić? Kiedy wymaga szczegółowych badań diagnostycznych?

Omdlenie to przejściowa, na ogół krótkotrwała, utrata świadomości i napięcia mięśniowego, spowodowana niedotlenieniem mózgu wskutek zmniejszenia przepływu krwi przez ten narząd....

Oparzenia

Uszkodzenie tkanek wywołane działaniem wysokiej temperatury nazywamy oparzeniem....

Oparzenia chemiczne

Wiele środków chemicznych o żrącym działaniu wywołuje zmiany na skórze i błonach śluzowych, przypominające oparzenia wywołane czynnikiem cieplnym....

Oparzenia słoneczne

Od lat sześćdziesiątych naszego stulecia rozwija się nieustająca moda na opaleniznę....

Pierwsza pomoc

Jeżeli zauważysz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności masz obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery 999 lub 112. ...

Pierwsza pomoc a prawo

Z działaniem bądź zaniechaniem w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami wypadku, wiążą się konsekwencje prawne. ...