Artykuły

Liczba artykułów: 12.

Pierwsza pomoc w zranieniach

W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorego (bladość, zaburzenia oddychania i krążenia)....

Pierwsza pomoc i transport w obrażeniach ciała

Rannego należy przenieść w spokojne i bezpieczne miejsce....

Bezpieczeństwo w trakcie udzielania pierwszej pomocy

Priorytetem każdej akcji ratowniczej jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ratownikom, jak i poszkodowanym oraz identyfikacja zagrożeń. Kwalifikowanej pierwszej pomocy należy udzielać w warunkach bezpiecznych....

Pierwsza pomoc – ogólne zasady

Przez pierwszą pomoc medyczną rozumiemy szybkie, doraźne, leczniczo-profilaktyczne działania w nagłych zachorowaniach i wypadkach oraz sytuacje, gdy brak takiej pomocy może bezpośrednio zagrażać życiu lub spowodować trwałe kalectwo. ...

Cukrzyca, choroba przewlekła – wybrane zagadnienia psychologiczne

Cukrzyca to współcześnie jedna z najczęściej występujących przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Dotyka coraz młodsze dzieci i wielu dorosłych. Zmaganie się z cukrzycą jest wyzwaniem nie tylko dla pacjenta, ale dla całej rodziny....

Zaburzenia krzepnięcia krwi

Do zaburzeń krzepnięcia krwi zalicza się:...

Oparzenia

Uszkodzenie tkanek wywołane działaniem wysokiej temperatury nazywamy oparzeniem....

Stopa cukrzycowa

Jednym z najistotniejszych powikłań występujących u osób z wieloletnim przebiegiem cukrzycy są różnorodne zmiany w obrębie kończyn dolnych, określane mianem zespołu stopy cukrzycowej....

Najczęstsze choroby przełyku

Najczęstsze choroby przełyku to przede wszystkim:...

Rany i skaleczenia

Raną określa się przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych (skóry, błony śluzowej) i głębszych tkanek....

Powikłania ran i ich zakażenia

Rana powoduje nie tylko znaczny upływ krwi, ale również kryje w sobie niebezpieczeństwo zakażenia miejscowego lub ogólnego....