Artykuły

Liczba artykułów: 8.

Badania diagnostyczne w raku jelita grubego i odbytnicy

W procesie rozpoznawania nowotworów jelita grubego wykorzystujemy szereg metod diagnostycznych....

Objawy kliniczne raka jelita grubego i odbytnicy

Rak jelita grubego jest jednostką chorobową, która nie daje typowych objawów....

Polipy jelita grubego

Polipem nazywamy każde uwypuklenie błony śluzowej, wystające do światła jelita....

Krew w stolcu

Stwierdzenie w stolcu śladów czerwonej krwi, lub po prostu płynnej krwi, jest bardzo niepokojące....

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (WZJG) typowe jest występowanie procesu zapalnego ograniczonego do błony śluzowej jelita grubego (wyjątek stanowią przypadki tzw. back-wash ileitis). Choroba przebiega zawsze z zajęciem odbytnicy, a zmiany w jelicie szerzą się w sposób ciągły w kierunku proksymalnym. ...

Chemioterapia – fakty i mity

Chemioterapia przeciwnowotworowa z całkowicie zrozumiałych względów jest metodą leczenia o niezbyt dobrej reputacji....

Najczęstsze choroby jelit

Choroby jelit, zwane również chorobami dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ze względu na różną budowę i stosunki anatomiczne, różnice czynnościowe zadań oraz pewne odmienności objawów stanów chorobowych, dzielimy na:...

Historia wycięcia macicy – początek

Pierwsze wzmianki o możliwości wycięcia macicy u kobiet znaleziono w greckich manuskryptach pochodzących sprzed 2000 lat. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że taka operacja była wtedy rzeczywiście wykonywana. Najwcześniejsze opisy przeprowadzanych histerotomii, zwykle tragicznych w skutkach, pochodzą z XVI wieku. ...