Zmiany skórne w cukrzycy, cz. III

W trzeciej części artykułu na temat zmian skórnych towarzyszących cukrzycy przedstawiono zmiany będące efektem stosowania terapii przeciwcukrzycowej.
U osób chorujących na cukrzycę, oprócz zmian skórnych będących objawem tej choroby i jej powikłań oraz chorób towarzyszących, pojawiają się również dolegliwości związane ze stosowaniem leków przeciwcukrzycowych.
Insulina jest lekiem, który podaje się w przypadku, gdy działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych jest niewystarczające lub w ogóle nieskuteczne z powodu braku endogennej insuliny.
Do czasu wprowadzenia wysokooczyszczonych insulin, leczenie cukrzycy dawało wiele powikłań w postaci reakcji alergicznych. Obecnie przypadki takie należą już na szczęście do rzadkości. Trzeba jednak pamiętać, że podawanie insuliny wciąż wiąże się z ryzykiem uogólnionej reakcji alergicznej, ze wstrząsem anafilaktycznym i anioedemą włącznie. Wystąpienie tych stanów wymaga pilnej hospitalizacji i leczenia, lecz na całe szczęście jest bardzo rzadkim powikłaniem.
Częściej zdarzają się natomiast pokrzywki skórne. Są one wynikiem alergii na insulinę lub składniki zawiesiny. Statystyki podają, że spotyka się je u około 10% pacjentów leczonych insuliną. W przypadku wystąpienia pokrzywki wskazana jest identyfikacja czynnika alergizującego, a w przypadku jego znalezienia – zastąpienie dotychczas stosowanej insuliny inną. W niektórych przypadkach konieczne jest leczenie odczulające.
Inną zmianą skórną, pojawiającą się u osób leczonych insuliną, jest rumień z naciekiem i obrzękiem w miejscu wkłucia. Jest on zazwyczaj wynikiem błędów technicznych przy podawaniu inuliny (np. zbyt powierzchownego podania). Rumieniowi zwykle towarzyszy świąd. Zmiana znika bez leczenia.
W przypadku długotrwałego podawania insuliny w jedno miejsce dochodzić może do powikłań w postaci lipoatrofii lub lipodystrofii przerostowej. Powikłań tych można uniknąć, często zmieniając miejsca iniekcji.
Doustne leki przeciwcukrzycowe (a zwłaszcza pochodne sulfonylomocznika) powodować mogą natomiast reakcje fotoalergiczne i alergiczne. Nie są to jednak przypadki częste – występują u około 0,1-0,5% pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.
lek. med. Iwona Kuczborska Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii AM we Wrocławiu (2008-05-12)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować