Renina, aktywność reninowa osocza (ARO)

Renina jest enzymem proteolitycznym wytwarzanym przez komórki wydzielnicze naczynia doprowadzającego kłębuszka nerkowego. Działa na białko wątrobowe angiotensynogen, odszczepiając z niego angiotensynę I. Z tej powstaje z kolei angiotensyna II, która działa obkurczająco na naczynia tętnicze i żylne, prowadząc do wzrostu ciśnienia tętniczego. Końcowym etapem pobudzenia układu jest uwolnienie aldosteronu, który zmniejsza wydzielanie jonów sodu do moczu kosztem zwiększenia wydzielania jonów potasowych.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie wtórnego nadciśnienia tętniczego w przebiegu hiperaldosteronizmu.
2. Podejrzenie obecności nowotworu produkującego reninę.
3. Zaburzenia elektrolitowe.
Materiał do badania: osocze.
Przygotowanie do badania: badanie wykonuje się dwukrotnie: 1) po podaniu diety normalnosolnej dostarczającej w ciągu doby 100-120 mmol jonów sodu i po spędzeniu nocy poprzedzającej pobranie krwi w pozycji leżącej (spoczynkowa ARO), 2) po trzydniowej diecie z ograniczeniem sodu do 20 mmol/dobę i 3-4 godzinnej pionizacji (popionizacyjna ARO).
Przebieg badania: kilkukrotne pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma:
– ARO spoczynkowa: 0,32-0,05 pmol/l/h (1,46-0,23 ng/ml/h),
– ARO popionizacyjna: 1,29-0,19 pmol/l/h (6,5-0,87 ng/ml/h).
Uwagi: Układ renina-angiotensyna-aldosteron bierze udział w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej i prawidłowego wypełnienia łożyska naczyniowego. Wypełnienie łożyska naczyniowego jest jednym z głównych czynników warunkujących ciśnienie tętnicze krwi.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować