Średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej (Mean Corpuscular Hemoglobin lub Mean Cell Hemoglobin, MCH)

Średnia zawartość hemoglobiny w krwince odzwierciedla zawartość (stężenie) hemoglobiny w jednostce objętości komórek (elementów morfotycznych).
Kiedy wykonujemy?
Diagnostyka niedokrwistości.
Materiał do badania: osocze.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy: 27-31 pg w komórce (erytrocycie).
Uwagi: Oznaczenie masy hemoglobiny w krwince jest integralną częścią badania morfologicznego krwi, stanowi podstawowe badanie w diagnostyce niedokrwistości. Wskaźnik MCH uzyskujemy przez podzielenie masy hemoglobiny w danej objętości przez liczbę krwinek (MCH = Hgb/RBC).
(2008-01-30)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować