Pielęgniarsko-lekarska pomoc domowa w chorobach układu oddechowego

W chorobach układu oddechowego pielęgniarsko--lekarska pomoc domowa powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju dolegliwości, typu choroby i stopnia jej zaawansowania
Doraźna pomoc przedlekarska. W ostrych stanach chorobowych objawiających się ostrą niewydolnością oddechową, odczuwaną przede wszystkim jako nagła duszność, można podjąć próbę złagodzenia wspomnianej duszności przez:
●  zapewnienie dopływu świeżego powietrza,
●  pomoc choremu w przyjęciu pozycji łagodzącej duszność,
●  podanie leków dopuszczanych do stosowania w takich sytuacjach w warunkach domowych lub też zaleconych przez lekarza do zażywania przez danego chorego,
●  wezwanie pomocy lekarskiej w razie braku poprawy po wymienionych zabiegach lub w razie nasilenia się obserwowanych objawów.
W przewlekłej niewydolności układu oddechowego warunkowanej różnymi omówionymi stanami chorobowymi konieczne jest:
●  przestrzeganie ogólnych zasad higieny, jak regularny tryb życia, higiena wypoczynku, rozrywki, a także odżywiania się (posiłki raczej częstsze, a w mniejszych ilościach, równoczesne unikanie pokarmów wzdymających i powodujących zaparcie, aby nie utrudniać oddechu przez wysokie ustawienie przepony),
●  dostosowanie wszelkiej wykonywanej pracy i zachowania się do stopnia wydolności układu oddechowego (bez wyraźnego ewentualnego odczuwania duszności),
●  bezwzględne niepalenie tytoniu,
●  unikanie ewentualnych przeziębień i dodatkowych zakażeń (zwłaszcza narządu oddechowego),
●  właściwa temperatura i wentylacja pomieszczeń, w których przebywa chory,
●  częsta zmiana i dezynfekcja naczyń, do których chorzy odpluwają plwocinę,
●  w przewlekłych chorobach zakaźnych izolowanie współdomowników (zwłaszcza dzieci) od kontaktu z przedmiotami, nakryciem lub bielizną używaną przez chorych,
●  częste podawanie płynów choremu – jeżeli nie ma niewydolności krążenia – gdyż sprzyjają one rozrzedzeniu wydzieliny śluzowej oskrzeli,
●  nadzór nad odpowiednim ułożeniem chorego przy zaleconym drenażu ropnia,
●  gimnastyka oddechowa w celu utrzymania sprawności wentylacyjnej płuc,
●  regularne przyjmowanie zaleconych leków bądź inhalacji,
●  oklepywanie przez pielęgniarkę klatki piersiowej w celu wstrząśnięcia i uwolnienia wydzieliny oskrzeli oraz odplucia jej przez chorego (i tym samym poprawienie drożności dróg oddechowych).
Bliższe szczegóły dotyczące zasad wykonywania poszczególnych czynności i zabiegów oraz pomocy pielęgniarsko-lekarskiej w domu w chorobach układu oddechowego znajdzie czytelnik w specjalnym rozdziale (patrz rozdz. 29 – Pielęgnowanie chorego dorosłego w domu).
Prof. dr hab. med. Kazimierz Janicki

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować