Jak przebiega grypa?

Wszystko na temat objawów grypy i jej możliwych powikłań znajdziecie w artykule internistki – doktor Anny Pileckiej-Rogali.
Grypa jest chorobą, która charakteryzuje się nagłym początkiem i wystąpieniem objawów ogólnoustrojowych. Należą do nich: gorączka, dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowe i ogólne osłabienie. Często dołącza do tego uczucie ogólnego rozbicia. Pojawiają się również objawy ze strony układu oddechowego, takie jak: kaszel – najczęściej suchy i męczący, katar, ból gardła. W ciągu pierwszych 24 godzin występuje gwałtowny wzrost temperatury – nawet do 38-41 stopni. Rzadko występują dreszcze. Gorączka spada stopniowo w ciągu 2-3 dni. W niektórych przypadkach może się jednak utrzymywać nawet do tygodnia.
Bóle głowy przybierają formę uogólnioną lub występują tylko w okolicy czołowej. Występuje też bolesność gałek ocznych podczas ruchów, światłowstręt oraz łzawienie i pieczenie oczu. Bóle mięśniowe mogą dotyczyć każdej części ciała, ale najczęściej występują w kończynach dolnych i okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Mogą pojawić się bóle stawów.
Grypa może jednak także przebiegać jako łagodna, bezgorączkowa choroba układu oddechowego.
W niepowikłanym przebiegu grypy ustąpienie ostrych objawów chorobowych obserwuje się po upływie 2-5 dni, a do pełnego zdrowia i komfortu fizycznego chory dochodzi po tygodniu. Należy jednak dodać, żezburzenia funkcji układu oddechowego – w tym kaszel – mogą utrzymywać się nawet przez kilka tygodni.

Powikłania grypy

Najczęstszym powikłaniem grypy jest zapalenie płuc. Może ono wystąpić jako pierwotne-grypowe zapalenie płuc, wtórne bakteryjne zapalenie płuc oraz zapalenie o etiologii mieszanej, czyli wirusowo-bakteryjnej. Grypa powikłana zapaleniem płuc charakteryzuje się nie ustępowaniem objawów grypy, a wręcz ich nasileniem, głównie w obrębie układu oddechowego. Wzmożeniu ulega kaszel – jest on produktywny, wilgotny. Pojawia się też duszność. Gorączka nie ustępuje.
Do innych powikłań grypy zalicza się zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli i astmy oskrzelowej. Do rzadkich powikłań należą: zapalenie mięsni, rabdomioliza i mioglobinuria. Może dojść także do ostrego wirusowego zapalenia osierdzia, którego następstwem może być tamponada serca i zgon.
W przebiegu grypy spotyka się także powikłania ze strony układu nerwowego, w tym zapalenie mózgu, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego oraz zespół Guillain-Barrego. Nie ustalono dotychczas bezpośredniego związku tych chorób z wirusem grypy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze, u których może dojść do znacznego pogorszenia wydolności układu krążenia, układu oddechowego oraz funkcji nerek. Zmiany te w niektórych sytuacjach mogą być nieodwracalne, prowadząc do śmierci.

lek. med. Anna Pilecka-Rogala, specjalista chorób wewnętrznych; Klinika Chorób Wewnętrznych, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu (2007-09-27)

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować