Aldosteron

Aldosteron to hormon – główny mineralokortykosteroid wytwarzany przez warstwę kłębkowatą kory nadnerczy. Reguluje stężenie osoczowe głównych elektrolitów: sodu i potasu. Hamuje wydalanie przez nerki jonów sodu kosztem zwiększonego usuwania jonów potasu. Głównym bodźcem zwiększającym syntezę aldosteronu jest pobudzenie układu renina-angiotensyna oraz aktywacja układu współczulnego. Syntezę aldosteronu pobudza również podwyższone stężenie potasu i obniżone stężenie sodu.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie nadciśnienia tętniczego wtórnego (gdy przyczyną nadciśnienia jest obecność guza produkującego aldosteron).
2. Diagnostyka hipokaliemii (obniżonego stężenia potasu).
3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (obrzęki).
4. Przewlekła niewydolność serca, wątroby, nerek.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: oznaczenie wykonujemy w warunkach zwykłej podaży w diecie sodu (soli kuchennej, 100-120 mmol/dzień) oraz potasu (40-70 mmol/dzień), po wyrównaniu ewentualnych zaburzeń gospodarki elektrolitowej, po nocnym spoczynku, na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: 110-385 pmol/l (4-14 ng/dl).
Uwagi: Oszczędzanie jonów sodowych prowadzi do zatrzymywania w organizmie wody oraz do hiperwolemii; w rezultacie dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego. Wielu autorów wymienia hiperaldosteronizm jako najczęstszą przyczynę wtórnego nadciśnienia tętniczego.
Aktualizacja: 2017-01-10

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować