Kardiologia i angiologia

Wszystko o układzie sercowo-naczyniowym, jego fizjologii, rozpoznawaniu i leczeniu związanych z nim chorób. Zapobieganie miażdżycy i nadciśnieniu tętniczemu, zawałom i udarom.

Artykuły

Liczba artykułów: 57.

Aktywność fizyczna a choroby układu krążenia

Regularna aktywność fizyczna wpływa korzystnie na stan zdrowia i zmniejsza śmiertelność ogólną i sercowo-naczyniową zarówno osób zdrowych, jak i pacjentów z chorobami układu krążenia. Modyfikuje korzystnie czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie tętnicze, masa ciała, cholesterol i cukrzyca typu 2. ...

Arytmia

Każdy wie, że zdrowe serce bije miarowo, niczym akompaniament perkusyjny muzyki rozrywkowej....

Automatyczne defibrylatory – strażnicy serc

Szacuje się, że w Polsce z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem układu krążenia umiera ponad 160 tys....

Bladość

Zabarwienie skóry zależy od grubości naskórka i warstwy rogowej, obecności barwnika w komórkach naskórka, a także od stopnia ukrwienia skóry....

Bóle w klatce piersiowej

Nagłe bóle w klatce piersiowej mogą być następstwem rozpoczynającego się w jej obrębie procesu chorobowego lub wyrazem zaostrzenia się przewlekłych stanów chorobowych....

Choroba niedokrwienna serca

Mogłoby się wydawać, że – w przeciwieństwie do innych narządów – serce jest zaopatrzone w krew w wystarczającym stopniu....

Choroba niedokrwienna serca

Istotą niedokrwiennej choroby serca jest dysproporcja między faktycznym (aktualnym w danej chwili lub okresie) zapotrzebowaniem na tlen ze strony mięśnia sercowego a możliwością jego dostarczenia....

Choroby naczyń obwodowych

Ze względu na anatomiczną lokalizację zmian choroby naczyń obwodowych dzielimy na:...

Choroby zapalne serca

Mianem tym obejmujemy stany chorobowe serca powstałe na tle zakaźnym (bakteryjnym, wirusowym) lub toksycznym,...

Co to jest hipercholesterolemia?

Cholesterol jest składnikiem błon komórkowych i prekursorem niektórych witamin....

Duszność

Duszność jest to zazwyczaj subiektywne odczucie braku tchu (powietrza) i trudności w oddychaniu, które następują po nieproporcjonalnie małym wysiłku; duszność może także wystąpić w spoczynku....

Elementy prawidłowej krzywej EKG

Badanie elektrokardiograficzne należy do podstawowych i rutynowych badań u każdego chorego z dolegliwościami, które mogą być związane z czynnością serca....

Guzki krwawnicze

Krwawnice (żylaki odbytu), zwane hemoroidami, to przerost i wypadanie splotów żylnych w okolicy odbytu i dolnej części odbytnicy....

Jak czytać elektrokardiogram?

Badanie elektrokardiograficzne należy do podstawowych i rutynowych badań u każdego chorego z dolegliwościami, które mogą być związane z czynnością serca....

Kołatanie serca

Pojęcie kołatanie serca lub jak niektórzy określają – nadmierne bicie serca nie jest pojęciem jednoznacznym....

Krwotok

Krwotokiem nazywamy wydostanie się krwi poza obręb naczynia wskutek przerwania ciągłości jego ściany....

Leczenie hipercholesterolemii

Sposób leczenia hipercholesterolemii zależy od wielkości całkowitego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej....

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie jest ważnym powodem niewydolności serca, ponieważ wymaga od mięśnia sercowego trudu wtłaczania krwi do tętnic, w których panuje wysokie ciśnienie....

Nadciśnienie tętnicze

Ciśnienie tętnicze człowieka nie jest wartością stałą, lecz ulega wahaniom w czasie poszczególnych faz czynności serca....

Niedociśnienie tętnicze

Przez niedociśnienie tętnicze, czyli hipotonię, rozumiemy trwale utrzymujące się niskie ciśnienie tętnicze, zazwyczaj skurczowe poniżej 100 mm Hg....