Artykuły

Liczba artykułów: 113.

Rak piersi – od diagnostyki do leczenia

Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce w grupie nowotworów, na jakie zapadają kobiety....

Rak jądra – nowotwór potencjalnie wyleczalny w stadium rozsiewu

Rozsiana choroba nowotworowa w odczuciu społecznym – a także w opinii znacznej części lekarzy – kojarzy się z procesem powolnej, ale nieuchronnej progresji, prowadzącej prędzej czy później do zgonu pacjenta....

Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego jest drugim nowotworem co do częstości występowania wśród mężczyzn po 60 roku życia....

Rak prącia

Do najczęściej występujących nowotworów prącia należy rak....

Rak wargi dolnej

Rak wargi dolnej występuje prawie zawsze u mężczyzn, głównie między 50 a 70 rokiem życia....

Porady

Liczba porad: 26.

Rak prostaty a geny

Czy rak prostaty jest chorobą dziedziczną?...

Rak prostaty

Czy rak prostaty jest chorobą dziedziczną?...

Czy to może być rak?

Wyczułam pod lewą piersią guzka....

Rokowanie w raku płuc

Moja babcia ma płaskonabłonkowego raka płuc o wymiarach 10 x 8 cm....

Anatomia

Liczba pojęć medycznych: 1.

Badania

Liczba badań: 7.

Fosfataza kwaśna

Fosfataza kwaśna to enzym warunkujący hydrolizę (rozkład) związków będących estrami fosforanowymi....

Kalcytonina (CT)

Kalcytonina to hormon polipeptydowy wytwarzany głównie przez komórki C gruczołu tarczowego....

α-fetoproteina (AF)

α-fetoproteina to białko płodowe....

Antygen rakowo-płodowy (białko rakowo-płodowe, ang. Carcinoembryonic Antygen, CEA)

Antygen rakowo-płodowy to glikoproteina z wieloma domenami tkankowymi....

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Dehydrogenaza mleczanowa to enzym cytoplazmatyczny obecny we wszystkich komórkach....

Encyklopedia

Słownik języka polskiego