Zaćma

Zmętnienie soczewki powodujące upośledzenie ostrości wzroku nazwane jest zaćmą. Etiopatogeneza nie jest znana, jednak uważa się, że chorobę może powodować stres oksydacyjno-redukcyjny. Wystąpieniu tej choroby sprzyja cukrzyca, alkoholizm, niewydolność nerek, nikotynizm. Również choroby ogólne jak cukrzyca i niewydolność nerek.
Częstość występowania zaćmy zwiększa się z wiekiem od 15 % populacji w wieku 65-69 lat, poprzez 42% w wieku 75-79 lat po 71% powyżej 80 roku życia.
Najczęściej zgłaszaną dolegliwością jest różnego stopnia przymglenia widzenia. Stwierdza się zmniejszenie kontrastu, olśnienia podczas prowadzenia samochodu nocą. Może wystąpić jednooczne dwojenie.
Jedyne skuteczne leczenie zaćmy polega na chirurgicznym usunięciu soczewki połączonym z umieszczeniem w loży soczewki plastikowego implantu.
Złotym standardem jest obecnie ultradźwiękowe rozdrobnienie jądra soczewki, odessanie mas jądrowych i korowych oraz wszczepienie soczewki przez małe cięcie (mniejsze niż średnica optyczna implantu) dzięki złożeniu implantu przed wprowadzeniem jej do loży.
Mikrocięcie (2 – 3mm) jest wykonane w obwodowej części rogówki – można go pozostawić bez zeszycia.
Bezpieczeństwo zabiegu zwiększa przestrzeganie wskazań oraz właściwe postępowania pooperacyjne.
Zdarzają się powikłania prowadzące do całkowitej ślepoty (zapalenie wnętrza gałki ocznej, krwotok wypierający, odwarstwienie siatkówki, jaskra złośliwa).
Wskazaniem do zabieg jest upośledzenie ostrości wzroku z powodu zmętnienia soczewki w stopniu utrudniającym codzienną aktywność. Należy unikać stanu, w którym soczewka jest całkowicie zmętniała, ponieważ zwiększa to ryzyko powikłań.
Zaćma Morgagniego jest to zaćma przejrzała, koloru białego, z jądrem soczewki przemieszczonym ku dołowi w torebce z powodu upłynnienia kory. Jest to niebezpieczny typ zaćmy, a leczenie chirurgiczne charakteryzuje się częstymi powikłaniami.
Zaćma wtórna jest spowodowana powtórnym zmętnieniem torebki soczewki, które występuje po operacji zaćmy u około 10% pacjentów. Leczenie polega na zastosowaniu nacięcia laserem neodymowym (ang. YAG– laser)
Podwichnięcie własnej soczewki: przemieszczenie soczewki z osi widzenia na skutek słabości aparatu wieszadłowego. Występuję w zespołach wrodzonych (z. Marfana), w zespole pseudozłuszczania (ang. PEX), po urazach. Może powodować wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz dwojenie jednooczne obrazu.
 
Dodano: 2018-05-25

Fragment pochodzi z książki

J. Duława (red. Nauk.), Vademecum medycyny wewnętrznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować