Karta Praw Pacjenta z Zaćmą

Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej opracowana została „Karta praw pacjenta z zaćmą”.
Dokument podkreśla prawo do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, pełnej informacji o wszystkich dostępnych sposobach leczenia oraz do współdecydowania o zastosowanych wyrobach medycznych, w tym w szczególności o soczewkach wewnątrzgałkowych. Karta powinna przyczynić się do polepszenia jakości leczenia i życia pacjentów z zaćmą w Polsce.
 
Dodano: 2018-05-25

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować