Przepukliny zewnętrzne – uwięźnięcie przepukliny

Zewnętrzne przepukliny należą do bardzo częstych chorób chirurgicznych. Najczęstsze z nich to przepukliny: pachwinowa, udowa, pępkowa, w bliźnie pooperacyjnej.
Chory, który ma jakiekolwiek nieprawidłowe uwypuklenie w obrębie brzucha, powinien zwrócić się do lekarza. Każdy zaś, kto ma przepuklinę, powinien pamiętać, że w każdej chwili grozi mu poważne powikłanie, tj. uwięźnięcie przepukliny. Z tego względu, nie czekając na wystąpienie tego powikłania, zaleca się zazwyczaj leczenie operacyjne każdej przepukliny.
Uwięźnięcie przepukliny to zaciśnięcie zawartości worka przepuklinowego, najczęściej jelita, w obrębie pierścienia przepuklinowego, co pociąga za sobą zaburzenia w przechodzeniu treści jelitowej oraz zaburzenia ukrwienia jelita i martwicę jego ściany. Istotą uwięźnięcia jest więc fakt, że pętla jelita, która dostała się do wnętrza worka przepuklinowego, nie może się z niego samoistnie cofnąć. Uwięźnięcie może nastąpić pod wpływem kaszlu, większego wysiłku fizycznego, przy podnoszeniu ciężkiego przedmiotu, a więc wtedy, gdy chory natęża tzw. tłocznię brzuszną.
Rozpoznanie. Nie jest na ogół trudne. Jeśli tam, gdzie znajdowała się dotychczas znikająca i znowu pojawiająca się przepuklina, wystąpią gwałtowne bóle brzucha, guz przepuklinowy staje się napięty i nie daje się odprowadzić, trzeba myśleć o uwięźnięciu. Czasem jednocześnie, a zazwyczaj po 2-3 godzinach, chory zaczyna skarżyć się na nudności, wymiotuje, ma wzdęcia, nie może oddać gazów, a później również i stolca. Występują więc objawy obserwowane w przebiegu ostrej mechanicznej niedrożności jelit, uwięźnięcie przepukliny jest bowiem jedną z postaci niedrożności jelit. Stanowi ono nagłe i niezwykle groźne niebezpieczeństwo dla chorego, wymaga niezwłocznego leczenia operacyjnego.
Niekiedy, po ułożeniu chorego na wznak z poduszką podłożoną pod miednicę, z nogami podkurczonymi, co pozwala na rozluźnienie mięśni brzucha i pierścienia przepuklinowego, może nastąpić samoistne odprowadzenie przepukliny. U dzieci może to również nastąpić w ciepłej kąpieli. Jeśli jednak zawartość przepukliny nie cofnie się wkrótce po uwięźnięciu, nie należy zwlekać, ani tym bardziej próbować odprowadzać zawartości przepukliny, lecz chorego możliwie szybko odwieźć do szpitala na oddział chirurgiczny.
Prof. dr hab. med. Marian Barczyński, Dr med. Marcin Barczyński

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować