Limfocyty

Limfocyty to komórki o średnicy 6–10 μm, stanowiące 25–35% wszystkich leukocytów, a liczba bezwzględna to około 1,8 ×103/μl krwi. Łączna masa limfocytów w organizmie oceniana jest na 300 g. Limfocyty są wytwarzane w szpiku kostnym oraz tkance limfoidalnej węzłów chłonnych, grasicy, śledziony, jelit i wyrostka robaczkowego. Biorą udział w zjawiskach odporności komórkowej i humoralnej.
Ze względu na czas przeżycia limfocyty dzieli się na krótko żyjące (1/5 populacji, czas przeżycia 3–4 dni) i długo żyjące (4/5 populacji, czas przeżycia 100–200 dni).
Biorąc pod uwagę funkcje, które wykonują, wyróżnia się:
limfocyty B odpowiedzialne za obronność humoralną, czyli wytwarzanie immunoglobin (przeciwciał),
limfocyty T, które tworzą obronność komórkową i pełnią funkcje regulacyjne,
komórki NK (ang. natural killer) odpowiedzialne za niektóre elementy tzw. naturalnej obronności, skierowanej przeciw wirusom i komórkom nowotworowym, a także regulacji komórkowej.
Wzrost liczby limfocytów (limfocytoza) jest obserwowany w schorzeniach wirusowych, alergicznych i w białaczkach limfocytowych. Obniżenie liczby limfocytów (limfocytopenia) zachodzi w ciężkich chorobach układowych (głównie są to choroby nerek, ziarnica złośliwa).
Limfocyty B to małe limfocyty powstające w szpiku kostnym lub śledzionie, skąd przedostają się z krwią do różnych narządów. We krwi stanowią 5–15% wszystkich limfocytów. Po zetknięciu się z nieznanym antygenem limfocyt ulega aktywacji, co prowadzi do powstania wielu limfocytów B, które wydzielają przeciwciała skierowane przeciwko antygenom ciała obcego. Jest to odpowiedź humoralna. Limfocyty, które powstały z jednego aktywowanego limfocyta, tworzą klon, a przeciwciało produkowane przez limfocyty klonu to przeciwciało monoklonalne. Limfocyty krążące we krwi są mieszaniną wielu klonów, a w surowicy krwi znajduje się mieszanina przeciwciał skierowanych przeciwko wielu antygenom, z którymi zetknął się organizm.
Czas życia limfocytów B wynosi tygodnie i miesiące (komórki pamięci).
Limfocyty T są małymi limfocytami. Wywodzą się ze szpiku i przechodzą do grasicy, gdzie dojrzewają, po czym dostają się do krwi i różnych narządów. Stanowią 65–80% wszystkich limfocytów. Wśród limfocytów T wyróżnia się limfocyty pomocnicze (Th), cytotoksyczne (Tc) oraz supresorowe (Ts). Funkcja limfocytów Th polega na oddziaływaniu za pomocą limfokin (substancji pobudzających) na limfocyty B, inne limfocyty T, makrofagi i inne komórki. Limfocyty Tc stanowią 20–30% wszystkich komórek T we krwi. Funkcja limfocytów Tc polega na niszczeniu obcych komórek na drodze cytolizy. Limfocyty Ts oddziałują hamująco na podziały limfocytów B i T.
Czas życia limfocytów T jest długi, wynosi miesiące i lata (komórki pamięci).
Komórki NK stanowią około 10% limfocytów krwi obwodowej. Są to duże limfocyty z azurofilnymi ziarnistościami. Ich funkcją jest niszczenie komórek obcych — nowotworowych i wirusów.

 

Hasło główne:

Krew i jej wytwarzanie


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować