Erytrocyty

Krwinki czerwone (erytrocyty) to różowożółtawe bezjądrowe komórki, o średnicy 7,7–8,0 μm, grubości 1,4–2,1 μm, powierzchni 126 μm2 i objętości 90 μm3, kształtu dwuwklęsłej soczewki, pozbawione organelli komórkowych.
Ogólna liczba erytrocytów u kobiet waha się w granicach 3,9–5,6 × 1012/l, u mężczyzn — 4,3–6,0 × 1012/l.
Kształt erytrocytów ma zasadnicze znaczenie w wykonywaniu swojej funkcji, gdyż usprawnia proces wiązania gazów, umożliwia przejściowe odkształcanie się i odporność na mechaniczne niszczenie. W zależności od średnicy (norma: 8,0–9,5 μm) wyróżnia się: mikrocyty (średnica < 6,0 μm), spotykane głównie w niedokrwistościach przy niedoborze żelaza oraz makrocyty (śednica > 9,5 μm) i megalocyty, których średnica znacznie przekracza górną granicę normy >12,0 μm, a objętość osiąga niekiedy 150–160 μm3, spotykane głównie w niedokrwistościach z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego.
Głównym składnikiem erytrocytów jest hemoglobina, która stanowi blisko 30% jego masy. U ludzi zdrowych występują trzy rodzaje hemoglobiny: HbA1, HbA2 i HbF. U zdrowych dorosłych przeważa (w 97%) HbA1. HbF jest hemoglobiną płodową, zanikającą pod koniec pierwszego roku życia.
Na powierzchni erytrocytów znajdują się substancje grupowe krwi: AB i H, warunkujące rodzaj grupy krwi.
Poza dojrzałymi erytrocytami we krwi występują też niedojrzałe erytrocyty, które noszą nazwę retikulocytów. Mają one wygląd i wielkość erytrocytów, jednak różnią się obecnością ziarenek — pozostałością siateczki śródplazmatycznej.
Główną funkcją erytrocytów jest przenoszenie tlenu z płuc do tkanek i części dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Jeden litr krwi może maksymalnie przyłączyć 0,25 litra tlenu.
W warunkach prawidłowych erytrocyty żyją około 120 dni. Po tym okresie ulegają destrukcji, rozpadają się na skutek starzenia i ulegają ostatecznemu niszczeniu, głównie w śledzionie. Dla zachowania równowagi w szpiku kostnym — w warunkach prawidłowych — wytwarza się jednocześnie 2,5×1011 erytrocytów na dobę.

 

Hasło główne:

Krew i jej wytwarzanie

Ilustracje

Krew
Krew
projekt: R. Aleksandrowicz, rys. M. Pinkawa © PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować