Artykuły

Liczba artykułów: 2.

Ziarniniak Wegenera – droga do postawienia rozpoznania

Choroba ta po raz pierwszy została rozpoznana w 1931 roku przez Heinza Klingera, a następnie przedstawiona podczas zjazdu niemieckich patomorfologów przez Friedricha Wegenera, który opisał trzy jej przypadki....

Ciąża w chorobach układowych tkanki łącznej

Postęp w diagnostyce laboratoryjnej i obrazowej oraz w leczeniu schorzeń reumatologicznych był w ostatnim czasie tak znaczący, że pacjentki z rozpoznanymi chorobami układowymi pragną zakładać rodziny i mieć dzieci – tak samo jak zdrowe kobiety....

Porady

Liczba porad: 1.

Leczenie ziarniniaka Wegenera

Moja córka od pięciu lat choruje na ziarniniaka Wegenera....

Encyklopedia