Urazy mechaniczne oka i oczodołu

Urazy są skutkiem działania na oko i oczodół różnych przedmiotów tępych i ostrych, powstają też w wyniku bójek lub wypadków.
Uraz powiek. Powoduje krwawe wylewy, objawiające się zasinieniem skóry. Stosuje się wtedy zimne okłady (nawet z lodu), a po upływie doby – ciepłe okłady. Uraz mechaniczny może spowodować rany skóry powiek i okolicy oczodołu. Muszą być one opatrzone bardzo starannie, najlepiej przez okulistę, aby szpara powiek nie uległa zniekształceniom. Szczególnie ważne jest leczenie chirurgiczne dróg łzowych w celu uniknięcia ich zbliznowacenia.
Urazy spojówki. Powodują krwawe wylewy, które zwykle wchłaniają się bez śladu. Przedarcia spojówki muszą być zszywane.
Uraz tępy samej gałki ocznej. Wywołuje najczęściej wylewy krwi do wnętrza oka, co objawia się nagłym, znacznym pogorszeniem wzroku. Niekiedy krew utrudnia odpływ płynu śródocznego, co prowadzi do jaskry następczej. Krew wylana do przedniej komory przesłania tęczówkę i źrenicę, nadając przedniej części oka zabarwienie wiśniowobrunatnawe.
Częstym następstwem urazu tępego jest przerwanie więzadełek soczewki i przemieszczenie jej do przedniej komory lub ciała szklistego. Powoduje to znaczne upośledzenie wzroku i jaskrę następczą. Uraz może uszkodzić tęczówkę, naczyniówkę i siatkówkę, a nawet spowodować pęknięcie ściany gałki ocznej i zniszczenie jej struktury. Oko takie często trzeba usunąć.
Uraz tępy oczodołu. Może spowodować złamanie jego ścian i przemieszczenie gałki ocznej, co objawia się zaburzeniami jej ruchomości i podwójnym widzeniem.
We wszystkich omówionych przypadkach konieczne jest leczenie szpitalne.
Rany oka. Zadawane są zwykle ostrymi narzędziami. Szczególnie narażone są na nie dzieci nieumiejętnie posługujące się nożem, nożyczkami, igłą itp. Rany oka są często bardzo rozległe i uszkadzają spojówkę, rogówkę, twardówkę i soczewkę.
Każda rana oka musi być zaopatrzona przez okulistę, gdyż nieraz obrażenia są większe niż wydaje się przy pobieżnym oglądaniu. Bardzo często rany ulegają zakażeniu, gdyż albo przedmiot zadający ranę jest zanieczyszczony, albo też bakterie wnikają do uszkodzonego oka z otoczenia. Wtedy szybko rozwija się ropne zapalenie niszczące nieodwracalnie tkanki. Szczególnie groźne dla oka jest wniknięcie do jego wnętrza ciała obcego. Dzieje się to często podczas pracy w przemyśle, rolnictwie, gospodarstwie domowym. Nawet drobny kawałeczek metalu lub szkła wyrzucony z dużą siłą może przebić gałkę oczną i utkwić w jej wnętrzu. Jeżeli ciało obce jest zakażone bakteriami, to powoduje ciężkie ropne zapalenie wnętrza oka. Nie zakażone odłamki metalu, zawierające żelazo lub miedź, są również groźne dla oka, gdyż rozpuszczają się w płynie śródocznym, co doprowadza do uszkodzenia tkanek i ślepoty. W każdym przypadku podejrzanym o wniknięcie obcego ciała chory musi być poddany specjalistycznym badaniom, a następnie operowany w szpitalu okulistycznym.
Osoby, u których oko było zranione, muszą często zgłaszać się do kontroli okulistycznej, gdyż niekiedy stan zapalny z oka zranionego może przenieść się na oko drugie, dotąd zdrowe, dając groźne powikłania zwane współczulnym zapaleniem oka.
Jako następstwo urazu powstają blizny rogówki i często zaćma pourazowa, znacznie upośledzająca wzrok.
Prof. dr hab. med. Helena Żygulska-Mach

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować