Pielęgnacja kikuta pępowinowego noworodka

Pielęgnacja kikuta pępowinowego u zdrowych noworodków urodzonych o czasie i wypisanych do domu polega na myciu czystą wodą i mydłem oraz osuszaniu (tzw. sucha pielęgnacja).
Kikut pępowiny należy oczyszczać zwilżonym w wodzie czystym gazikiem.
Aby przeprowadzić dokładną toaletę kikuta pępowinowego, należy w czasie mycia zwrócić szczególną uwagę na jego nasadę, przez delikatne odciąganie kikuta na boki. Dzięki temu możemy oczyścić również okolicę pierścienia pępowinowego.
Po umyciu należy osuszyć i zostawić nieosłonięty pieluszką kikut. Zastosowanie preparatu antyseptycznego jest wskazane tylko w wyjątkowych przypadkach, wymagających ścisłego przestrzegania zaostrzonych zasad higieny.
Należy starać się nie moczyć kikuta pępowiny podczas kąpieli i nie chować go pod pieluszkę.
Należy obserwować kikut w kierunku występowania objawów zakażenia oraz koniecznie zgłosić się do lekarza, jeśli zaobserwuje się silne krwawienie, ropę u nasady kikuta, wyraźne zaczerwienienie i obrzęk wokół pępka, wyciekanie płynu z pępka i nieprzyjemny zapach.
Dodano: 2017-05-26

Fragment pochodzi z książki

Monika Salamończyk, Anna Łozińska-Czerniak, Ewa Dmoch-Gajzlerska (red. nauk.), Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować