INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 
IPPEZ
INSTYTUT PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ to powstała w 2004 r. fundacja, powołana przez księdza dr Arkadiusza Nowaka. Działalność Instytutu jest przede wszystkim ukierunkowana na wspieranie rozwiązań dążących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w zakresie postaw prozdrowotnych oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa. Fundacja realizuje swoje zadania statutowe poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, organizowanie debat publicznych, konferencji oraz szkoleń. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z kluczowymi ekspertami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo i wsparcie dla organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta
 
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
00-672 Warszawa, ul. Piękna 64a l. 8, tel.: (0 22) 628 08 63
 
Dodano: 2017-11-14
 
 
 
 

Artykuły

Liczba artykułów: 2.

Karta Praw Pacjenta z Zaćmą

Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej opracowana została „Karta praw pacjenta z zaćmą”. ...

Lubisz ryzyko? Sprawdź czy wygrałeś

Co drugi Polak zakażony wirusem HIV nigdy nie zrobił sobie testu i nadal nie wie, że jest zakażony. Kampania skierowana jest do kobiet i mężczyzn, a nawiązuje do niebezpiecznej gry jaką są ryzykowne zachowania seksualne, w której zamiast wygranej można zakazić się niebezpiecznym wirusem, który zostawia ślad na całe życie. ...