Reumatologia

Wiadomości o chorobach reumatycznych: przyczynach, rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu oraz rehabilitacji. Jak organizować opiekę nad chorym?

Artykuły

Liczba artykułów: 33.

Artroskopia

Artroskopia to metoda badania stawu, polegająca na wprowadzeniu doń przez niewielkie nacięcie artroskopu, czyli urządzenia wyposażonego w kamerę i źródło światła, pozwalające na oglądanie stawu od wewnątrz....

Badania diagnostyczne u pacjentów chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą układową tkanki łącznej....

Badanie płynu stawowego w rozpoznawaniu chorób reumatycznych

Płyn stawowy powstaje ze składników osocza, które przechodzą do jamy stawowej, oraz z substancji powstających w obrębie samego stawu....

Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce chorób stawów

Ultrasonografia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin diagnostyki obrazowej....

Ból – leczenie bez leków. Niefarmakologiczne metody terapii bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Przewlekłe dolegliwości bólowe należą do wiodących objawów schorzeń zwyrodnieniowych narządu ruchu....

Bóle stawów rąk – diagnostyka różnicowa

Bóle kostno-stawowe są najczęstszą przyczyną zgłaszania się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i dotykają co trzeciego Polaka....

Bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Nagłe bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej mogą wynikać z:...

Choroba Ormonda jako rzadko spotykana przyczyna dolegliwości bólowych pleców i brzucha

Bóle pleców są w społeczeństwach uprzemysłowionych najczęstszym schorzeniem układu kostno-stawowego....

Choroba zwyrodnieniowa stawów – problem cywilizacyjny

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłą chorobą o postępującym charakterze i nieustalonej jak dotychczas patogenezie....

Choroby endokrynologiczne a dolegliwości kostno-stawowe

Prawie wszystkie choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego doprowadzają do dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego....

Choroby reumatyczne

Termin „choroby reumatyczne” obejmuje wiele stanów chorobowych różnorodnych w swej istocie, o różnych objawach, przebiegu i następstwach ich istnienia w organizmie, niemniej spokrewnionych ze sobą lokalizacją w układzie ruchu i manifestacją upośledzenia jego sprawności....

Choroby reumatyczne u dzieci – współczesne problemy

W ostatnich dekadach dokonał się ogromny postęp w dziedzinie reumatologii, w tym w reumatologii dziecięcej, we wszystkich jej aspektach – począwszy od procesu poznania patogenezy, diagnostyki, kryteriów klasyfikacyjnych, jak i leczenia poszczególnych jednostek chorobowych....

Choroby zakaźne przenoszone przez kleszcze

Kleszcze mogą przenosić na człowieka wiele chorób występujących u dzikich zwierząt....

Choroby zwyrodnieniowe stawów

Mianem tym obejmuje się grupę chorób narządu ruchu, których wspólną cechą są nie tyle zmiany zapalno-wysiękowe, co zwyrodnieniowe określonych stawów, zwłaszcza ich chrząstkowej powierzchni, z następczymi odczynami kostnymi....

Co nowego w leczeniu osteoporozy?

Osteoporoza jest chorobą szkieletu, charakteryzującą się rosnącym ryzykiem złamań w następstwie obniżonej odporności mechanicznej kości....

Diagnostyka obrazowa w chorobach reumatycznych

Badania obrazowe, wykonywane w chorobach reumatycznych, dotyczą wszystkich narządów i układów....

Diagnostyka osteoporozy dawniej i dziś

Pierwszy radiogram w Polsce został wykonany przez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego – Alfreda Opalińskiego i przedstawiał układ kostny....

Dna moczanowa

Dna moczanowa to zapalenie stawów związane z fagocytowaniem przez neutrofile kryształów moczanu sodu obecnych w płynie stawowym oraz odkładaniem się depozytów moczanów w tkankach....

I Światowy Dzień Chorób Reumatycznych u Dzieci

W ostatnich dwóch dekadach dokonał się ogromny postęp w diagnostyce oraz leczeniu chorób reumatycznych. Zostały zdefiniowane kryteria klasyfikacyjne wielu jednostek chorobowych, pojawiły się nowe możliwości badań diagnostycznych oraz powstały schematy postępowania terapeutycznego, z uwzględnieniem nowych leków, w tym terapii biologicznych. ...

Osteoporoza – przyczyny i rozpoznawanie

Do czynników decydujących o odporności szkieletu na złamania należą zawartość wapnia w kościach i mikroarchitektura tkanki kostnej....