Zewnętrzne narządy płciowe

Do żeńskich narządów płciowych zewnętrznych zalicza się wzgórek łonowy, wargi sromowe większe i wargi sromowe mniejsze, przedsionek pochwy, łechtaczkę.
Wszystkie te elementy określa się łącznie jako srom żeński (ryc. 21.1). Niektórzy do zewnętrznych narządów płciowych zaliczają także piersi (gruczoły piersiowe).
Zewnętrzne narządy płciowe
Wzgórek łonowy jest okrągłą wyniosłością leżącą do przodu od spojenia łonowego, wywołaną nagromadzeniem w tym miejscu tkanki tłuszczowej.
U kobiet dojrzałych wzgórek łonowy jest owłosiony, a górna granica owłosienia, charakterystycznie dla kobiet, przebiega poprzecznie.
Wargi sromowe większe są wypełnionymi tłuszczem fałdami skórnymi. Ich zewnętrzna powierzchnia jest pigmentowana, porośnięta włosami. Powierzchnia wewnętrzna jest gładka. Na niej znajdują się ujścia gruczołów potowych, łojowych i apokrynowych. Wydzielina tych gruczołów ma specyficzny zapach. Prawa i lewa warga sromowa większa są połączone od przodu tzw. spoidłem przednim, a od tyłu spoidłem tylnym.
Wargi sromowe mniejsze są dwoma skośnymi fałdami ograniczającymi przedsionek pochwy, który przez wejście do pochwy łączy się z pochwą. Wejście do pochwy częściowo przesłania błona dziewicza. Każda z warg sromowych mniejszych ku przodowi dzieli się, tworząc napletek i wędzidełka łechtaczki. Ku tyłowi wargi łączą się tworząc wędzidełko tylne, które podczas porodu ulega zniszczeniu i nie jest widoczne jako osobna struktura.
Łechtaczka jest odpowiednikiem prącia i podobnie jak ono zbudowana jest z dwóch ciał jamistych, tworzących na końcu żołądź łechtaczki. Liczne zakończenia nerwowe decydują o dużej wrażliwości łechtaczki. Przedsionek pochwy jest szczelinowatą przestrzenią leżącą pomiędzy wargami sromowymi mniejszymi. Do przedsionka pochwy uchodzi cewka moczowa, pochwa, gruczoły przedsionkowe mniejsze i gruczoły przedsionkowe większe (Bartholina).
Pomiędzy wargami sromowymi większymi a odbytem leży krocze.

Gruczoły piersiowe

U kobiet znajdują się dwa, kulistego kształtu gruczoły piersiowe, leżące w przedniej części klatki piersiowej. Ich ciężar i wielkość zależą od wieku oraz są osobniczo zmienne. Przed dojrzewaniem są małe, powiększają się w okresie dojrzałości płciowej. Znamienne zwiększenie wielkości i masy gruczołów piersiowych występuje w ciąży, a szczególnie w okresie karmienia. W starszym wieku ulegają atrofii. Skóra pokrywająca gruczoły piersiowe tuż poniżej ich środka tworzy pigmentowaną brodawkę sutkową wraz z pigmentowaną otoczką.
Gruczoł piersiowy (sutkowy) składa się z tkanki gruczołowej, podzielonej na 15-20 płatów, tkanki włóknistej, łączącej z sobą płaty oraz tkanki tłuszczowej pokrywającej płaty gruczołu. Z każdego płata wychodzi przewód mleczny, który kończy się na brodawce sutkowej.

Prof. dr hab. med. Antoni Basta, Dr n. med. Andrzej Szczudrawa, Dr n. med. Kazimierz Pityński

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Ilustracje

Zewnętrzne narządy płciowe
Zewnętrzne narządy płciowe
rys. Archiwum Ilustracji PZWL © Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować