Zawroty głowy

W ogólnym pojęciu zawrotu głowy mieszczą się różnorakie i subiektywne odczucia, dlatego też nie można podać ścisłej jego definicji. Przez zawrót głowy rozumiemy wrażenie niepewności statycznej lub nieadekwatnego stosunku do przestrzeni otaczającej, połączone z uczuciem niepokoju i dyskomfortu, braku równowagi, chwiejności, podnoszenia się lub opadania gruntu, pływania, lekkości głowy, a nawet omdlenia.

Przyczyny:

●  Choroby ucha wewnętrznego:
– choroba Méniè’a,
– zapalenie błędnika,
– zaburzenia krążenia krwi w błędniku,
– toksyczne uszkodzenie błędnika (leki),
– urazy błędnika,
– przewlekłe narażenie na hałas.
●  Choroby układu nerwowego:
– choroby naczyniowe, zwłaszcza niewydolność
– krążenia w tętnicy podstawnej,
– guzy mózgu,
– zapalenie neuronu przedsionkowego,
– stwardnienie rozsiane,
– padaczka,
– migrena zwykła i szyjna,
– nerwice,
– choroba lokomocyjna,
– tzw. łagodne położeniowe zawroty głowy.
●  Choroby ogólnoustrojowe, narządowe i inne:
– nadciśnienie tętnicze, podciśnienie tętnicze,
– zaburzenia rytmu serca,
– miażdżyca,
– hipoglikemia,
– okres menopauzalny,
– choroby oczu.
Postępowanie: wyłącznie stosowanie środków zaleconych przez lekarza.

Prof. dr hab. med. Kazimierz Janicki

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować