Układ dopełniacza

Układ dopełniacza to układ białek aktywowanych kaskadowo w sposób klasyczny lub alternatywny. Jego pobudzenie prowadzi do uwolnienia czynników aktywujących chemotaksję, fagocytozę lub anafilaksję. Składowe dopełniacza wykazują w stosunku do komórek bezpośrednie oraz pośrednie działanie lityczne i cytotoksyczne. Poziom składników układu dopełniacza jest wynikiem procesów ich syntezy i zużycia.
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie chorób układowych tkanki łącznej przebiegających z przewlekłym pobudzeniem układu dopełniacza.
2. Infekcje bakteryjne.
3. Podejrzenie chorób kłębuszków nerkowych.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 2-3 dni.
Normy:
– C3 składowa układu dopełniacza: 0,75 – 2,0 g/l,
– C4 składowa dopełniacza: 0,1 – 0,3 g/l.
Uwagi: Interpretacja oznaczenia stężenia składowych dopełniacza musi być dokonywana łącznie z danymi z wywiadu i badaniem fizykalnym pacjenta oraz wynikami innych badań laboratoryjnych.
(2009-09-01)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować