Stawonogi pasożytnicze

Świerzb

Świerzbowiec ludzki jest wewnętrznym pasożytem skóry, należącym do pajęczaków. Towarzyszy on zbiorowiskom ludzkim żyjącym na niskim poziomie higieny zarówno osobistej, jak i otoczenia. Stąd też często spotyka się go wśród dzieci szkolnych i mieszkających w internatach, hotelach robotniczych, domach akademickich (ryc. 12.24).
Świerzbowiec ludzki
Zespół objawów chorobowych, postępowanie lecznicze i zapobiegawcze w tej chorobie omówiono w rozdziale poświęconym chorobom skóry.

Wszawica

Wszawica – patrz: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową.

Prof. dr hab. med. Kazimierz Janicki

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Ilustracje

Świerzbowiec ludzki
Świerzbowiec ludzki: a – samiec, b – samica, c – samica (strona grzbietowa), d – larwa (wg Guddena z Claus-Grobbena).
rys. Archiwum Ilustracji PZWL © Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować