Stany przednowotworowe i nowotwory złośliwe sromu

Występowanie, rozwój i objawy. Nowotwory złośliwe sromu stanowią ok. 5% wszystkich nowotworów złośliwych narządu płciowego i najczęściej dotyczą kobiet po okresie klimakterium.
W ostatnich latach zaobserwowano zwiększenie odsetka występowania zarówno stanów przednowotworowych, jak i nowotworów złośliwych sromu głównie u kobiet młodych, tj. w okresie rozrodczym.
Stany przednowotworowe sromu określane są jako dysplazja sromu lub śródnabłonkowa neoplazja sromu. Są to zmiany ograniczone do nabłonka.
W tych stanach może być widoczne zaczerwienienie sromu, pogrubienie nabłonka z ogniskami leukoplakii, ogniskowe ścieńczenie nabłonka, pęknięcie naskórka, a także zmiany brodawczakowate. Niekiedy nabłonek może wyglądać na niezmieniony. Zmianom tym często mogą towarzyszyć dolegliwości subiektywne o charakterze świądu i(lub) odczucie pieczenia.
Rak w pełni inwazyjny sromu widoczny jest jako owrzodzenie niegojące się lub zmiana guzowata, która też zwykle na szczycie ulega owrzodzeniu, a następnie zakażeniu. W stanach bardziej zaawansowanych mogą być wyczuwalne węzły chłonne pachwinowe.
Możliwości wykrywania. Każda kobieta niezależnie od wieku w razie zaobserwowania zmiany w obrębie sromu lub dolegliwości powinna zgłosić się do ginekologa.
Wykrycie zmian obejmuje:
●  ocenę makroskopową,
●  ocenę kolposkopową, zwaną także wulwoskopią nabłonka skóry sromu i przedsionka pochwy,
●  badanie mikrobiologiczne wymazów pobranych ze sromu,
●  badanie cytologiczne komórek pobranych z powierzchni sromu,
●  badanie histologiczne wycinka pobranego pod kontrolą kolposkopu.
Możliwości zapobiegania i leczenia. Zmiany o charakterze dysplazji małego i średniego stopnia mogą być obserwowane przez kilka miesięcy. W razie potrzeby należy stosować przeciwzapalną terapię miejscową, terapię poprawiającą trofikę nabłonka. Jeśli zmiany dysplastyczne nie ulegają remisji, należy zastosować jedną z technik leczenia chirurgicznego oszczędzającą narząd.
W razie wystąpienia zmian o charakterze dysplazji dużego stopnia i raka in situ, jeśli są zlokalizowane jednoogniskowo i nie towarzyszy im zaburzenie trofiki nabłonka, wykonywane jest miejscowe wycięcie tych zmian. W innych przypadkach powierzchniowe lub proste wycięcie sromu. W nowotworach o zaawansowanym stopniu usuwamy srom wraz z węzłami chłonnymi pachwinowymi, udowymi, a czasami także miednicy mniejszej. Zazwyczaj leczenie operacyjne uzupełnia się wówczas radioterapią i(lub) chemioterapią.
Warto podkreślić, że w nowotworach nieinwazyjnych i z wczesną inwazją mamy 100% wyleczenie. W zmianach bardziej zaawansowanych odsetek całkowitego wyleczenia jest niższy i wynosi 60-75%. Stąd jest bardzo istotne, aby kobiety w razie zaobserwowania tego typu zmian wcześniej zgłaszały się do ginekologa, gdyż zapewniają sobie pełne wyleczenie, ewentualnie mniej radykalny, tym samym mniej rozległy zabieg chirurgiczny.

Czerniak złośliwy

Osobnym problemem jest czerniak złośliwy sromu. Każda zmiana występująca powyżej powierzchni skóry lub błony śluzowej o ciemnym zabarwieniu, nierównej powierzchni, w dodatku ulegająca powiększaniu może budzić podejrzenie czerniaka złośliwego. Także umiejscowione w obrębie sromu znamiona barwnikowe, które ulegają powiększeniu czy też owrzodzeniu budzą podejrzenie czerniaka.
W razie zaobserwowania powyższych zmian kobieta powinna się natychmiast zgłosić do ginekologa, aby wyjaśnić, jaki charakter ma zmiana.

Prof. dr hab. med. Antoni Basta, Dr n. med. Andrzej Szczudrawa, Dr n. med. Kazimierz Pityński

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować