Układ moczowy

Anatomia

Liczba pojęć medycznych: 4.