E-M

Badania

Liczba badań: 49.

α-fetoproteina (AF)

α-fetoproteina to białko płodowe....

β-globuliny

Do tej frakcji białek należą: plazminogen, transferyna, β-lipoproteiny, immunoglobuliny klasy IgM i IgA....

β2-mikroglobulina

β2-mikroglobulina to białko niskocząsteczkowe, obecne na powierzchni prawie wszystkich komórek – szczególnie należących do układu odpornościowego: limfocytów T i B oraz makrofagów....

Elektroforeza białek surowicy krwi

Elektroforeza białek pozwala określić ilość poszczególnych frakcji białkowych w surowicy krwi....

Erytropoetyna

Erytropoetyna to glikoproteina, która w życiu osobniczym jest produkowana przez nerki, a u płodów – przez wątrobę....

Estrogeny

Do estrogenów zaliczamy estradiol, estron i estriol....

Ferrytyna

Ferrytyna to białko wiążące żelazo i stanowiące zapas jonów żelaza....

Fibrynogen

Fibrynogen to białko biorące udział w procesie krzepnięcia krwi....

Folitropina (FSH)

Folitropina to hormon wytwarzany w przysadce mózgowej....

Fosfataza kwaśna

Fosfataza kwaśna to enzym warunkujący hydrolizę (rozkład) związków będących estrami fosforanowymi....

Fosfataza zasadowa

Fosfataza zasadowa to enzym znajdujący się w błonie wielu komórek....

Fosfor (P)

Większość, bo 85% całej zawartości fosforu w organizmie znajduje się w kościach....

γ-globuliny

Do tej frakcji zaliczamy głównie białka odpornościowe – immunoglobuliny klasy IgG, IgM, IgA....

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

Największe stężenie tego enzymu występuje w cewkach proksymalnych nefronów oraz wnrąbku szczoteczkowym jelit....

Gastryna

Gastryna to hormon wydzielany przez komórki G części odźwiernikowej żołądka....

Glukagon

Glukagon to hormon produkowany przez komórki α wysp trzustki....

Glukoza

Glukoza stanowi podstawowy substrat energetyczny dla komórek organizmu....

Hemoglobina glikowana (HbA1C)

Hemoglobina ulega procesowi glikacji, czyli przyłączenia reszt węglowodanowych....

Homocysteina

Homocysteina to aminokwas biorący udział w procesach przenoszenia reszt metylowych oraz siarkowych innych aminokwasów....

Hormon tyreotropowy (TSH)

Hormon tyreotropowy jest wydzielany przez przysadkę mózgową....