Seksuologia

Sprawdź wiadomości na temat fizjologii i zaburzeń reakcji seksualnych. Czym jest oziębłość i reaktywność płciowa? Na czym polega leczenie zaburzeń?

Artykuły

Liczba artykułów: 7.

Fizjologia reakcji seksualnych

W reakcjach seksualnych kobiety można wyróżnić 4 fazy: podniecenia, „plateau”, orgazmu i ustępowania podniecenia....

Homoseksualizm

Seksualne upodobanie do osób tej samej płci występuje zarówno u mężczyzn (ok. 5%), jak i u kobiet i jest to zjawisko dość często spotykane....

Leczenie zaburzeń seksualnych

Leczenie zaburzeń seksualnych człowieka jest problemem skomplikowanym i niejednorodnym, i nie można jednej miary przykładać do różnego typu schorzeń psychoseksualnych....

Oziębłość płciowa

Oziębłość płciowa jest to zaburzenie popędu seksualnego charakteryzujące się dwojakiego rodzaju zmianami: upośledzeniem lub brakiem rozkoszy przy stosunku płciowym albo zmniejszeniem lub brakiem potrzeb seksualnych i pobudliwości seksualnej....

Pochwica

Pochwica jest przykładem współdziałania czynników somatycznych i psychicznych w zakresie narządów płciowych kobiety....

Reaktywność seksualna

Przejawy seksualizmu ludzi zależą od czynników biologicznych (fizjologicznych), psychologicznych i socjologicznych....

Wychowanie seksualne człowieka

U podstawy wszelkich rozważań o zachowaniu, wychowaniu i nauczaniu seksualnym człowieka leży nie zawsze dostrzegana, ale za to najczęściej świadomie pomijana – ciąża....