Czas krzepnięcia

Czas krzepnięcia odzwierciedla czas aktywacji układu krzepnięcia w warunkach sztucznych. Jest w głównej mierze zależny od funkcji w osoczu czynników krzepnięcia I, II, V, VIII, IX, X, XI i XII.
Kiedy wykonujemy?
Podejrzenia zaburzeń krzepnięcia – nieprawidłowe krwawienia, przedłużające się krwawienie, tworzenie rozległych sińców i krwiaków po uderzeniu.
Materiał do badania: osocze cytrynianowe.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Normy: 4-10 minut w temperaturze 37°C oraz 6-12 minut w temperaturze pokojowej.
Uwagi: Wydłużenie czasu krzepnięcia obserwujemy w przypadku znacznego niedoboru osoczowych czynników krzepnięcia (poniżej 5% wartości normalnej).
Aktualizacja: 2017-01-10

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować