Leksykon badań diagnostycznych

Kompendium wiedzy o badaniach laboratoryjnych i diagnostycznych: kiedy wykonujemy, jak wygląda badanie, pobranie materiału do badania oraz jakie obowiązują normy.

Badania

Liczba badań: 121.

Fibrynogen

Fibrynogen to białko biorące udział w procesie krzepnięcia krwi....

Folitropina (FSH)

Folitropina to hormon wytwarzany w przysadce mózgowej....

Fosfataza kwaśna

Fosfataza kwaśna to enzym warunkujący hydrolizę (rozkład) związków będących estrami fosforanowymi....

Fosfataza zasadowa

Fosfataza zasadowa to enzym znajdujący się w błonie wielu komórek....

Fosfor (P)

Większość, bo 85% całej zawartości fosforu w organizmie znajduje się w kościach....

γ-globuliny

Do tej frakcji zaliczamy głównie białka odpornościowe – immunoglobuliny klasy IgG, IgM, IgA....

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

Największe stężenie tego enzymu występuje w cewkach proksymalnych nefronów oraz wnrąbku szczoteczkowym jelit....

Gastryna

Gastryna to hormon wydzielany przez komórki G części odźwiernikowej żołądka....

Glukagon

Glukagon to hormon produkowany przez komórki α wysp trzustki....

Glukoza

Glukoza stanowi podstawowy substrat energetyczny dla komórek organizmu....

Hemoglobina glikowana (HbA1C)

Hemoglobina ulega procesowi glikacji, czyli przyłączenia reszt węglowodanowych....

Homocysteina

Homocysteina to aminokwas biorący udział w procesach przenoszenia reszt metylowych oraz siarkowych innych aminokwasów....

Hormon tyreotropowy (TSH)

Hormon tyreotropowy jest wydzielany przez przysadkę mózgową....

Hormon wzrostu (somatotropina, GH)

Hormon wzrostu jest wytwarzany przez przednią część przysadki mózgowej....

25-hydroksycholekalcyferol (25-OH-D3)

Związek ten to aktywny metabolit witaminy D3, powstający głównie w wątrobie....

Immunoglobuliny

Immunoglobuliny odgrywają główną rolę w humoralnej odpowiedzi odpornościowej....

Insulina

Insulina to hormon produkowany przez komórki β wysp trzustki....

Kalcytonina (CT)

Kalcytonina to hormon polipeptydowy wytwarzany głównie przez komórki C gruczołu tarczowego....

Kinaza kreatynowa (CPK)

Kinaza kreatynowa to enzym znajdujący się przede wszystkim w tkance mięśniowej, w mięśniu sercowym oraz w tkance mózgowej....

Kortyzol

Kortyzol to główny hormon glikokortykosteroidowy wytwarzany przez warstwę pasmowatą kory nadnerczy....

Książki