Leksykon badań diagnostycznych

Kompendium wiedzy o badaniach laboratoryjnych i diagnostycznych: kiedy wykonujemy, jak wygląda badanie, pobranie materiału do badania oraz jakie obowiązują normy.

Badania

Liczba badań: 121.

Ceruloplazmina

Ceruloplazmina to glikoproteina produkowana w wątrobie....

Chlor (Cl)

Chlor to główny anion przestrzeni wodnej pozakomórkowej....

Cholesterol całkowity

Cholesterol jest niezbędny do prawidłowej syntezy hormonów sterydowych i kwasów żółciowych....

Cholesterol HDL

Frakcja HDL odprowadza cholesterol z tkanek do wątroby....

Cholesterol LDL

LDL to frakcja cholesterolu o niekorzystnym działaniu....

Cholinesteraza

Cholinesteraza to enzym wytwarzany w wątrobie....

Chromogranina (CgA)

Chromogranina to białko – glikoproteina, produkowane w komórkach guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (np. zespól rakowiaka, pheochromocytoma)....

Cystatyna C

Cystatyna C to białko wytwarzane przez wszystkie komórki zawierające jądro komórkowe....

Czas kaolinowo-kefalinowy (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, ang, Activated Partial Thromboplastin Time, APTT)

Badanie polega na pomiarze czasu krzepnięcia osocza w obecności kefaliny i jonów wapnia po aktywacji glinką kaolinową....

Czas krwawienia

Czas krwawienia zależy w głównej mierze od prawidłowej funkcji płytek krwi i drobnych naczyń krwionośnych i od ich zdolności tworzenia zakrzepu w miejscu uszkodzenia naczynia....

Czas krzepnięcia

Czas krzepnięcia odzwierciedla czas aktywacji układu krzepnięcia w warunkach sztucznych....

Czas protrombinowy (Prothrombin Time)

Czas protrombinowy stanowi miarę aktywności osoczowych czynników krzepnięcia: I, II, V, VII i X....

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Dehydrogenaza mleczanowa to enzym cytoplazmatyczny obecny we wszystkich komórkach....

1,25-dihydroksycholekalcyferol

1,25-dihydroksycholekalcyferol to hormon powstający głównie w nerkach....

Dopamina

Dopomina jest uwalniana z zakończeń nerwowych układu współczulnego oraz rdzenia nadnerczy....

Elektroforeza białek surowicy krwi

Elektroforeza białek pozwala określić ilość poszczególnych frakcji białkowych w surowicy krwi....

Erytropoetyna

Erytropoetyna to glikoproteina, która w życiu osobniczym jest produkowana przez nerki, a u płodów – przez wątrobę....

Estrogeny

Do estrogenów zaliczamy estradiol, estron i estriol....

Ferrytyna

Ferrytyna to białko wiążące żelazo i stanowiące zapas jonów żelaza....

Książki