Artykuły

Liczba artykułów: 42.

Osteoporoza

Jest to patologiczne zmniejszenie masy kości w stosunku do normy wieku, płci i rasy, prowadzące do zaburzeń w obrębie szkieletu....

Osteoporoza – przyczyny i rozpoznawanie

Do czynników decydujących o odporności szkieletu na złamania należą zawartość wapnia w kościach i mikroarchitektura tkanki kostnej....

Co nowego w leczeniu osteoporozy?

Osteoporoza jest chorobą szkieletu, charakteryzującą się rosnącym ryzykiem złamań w następstwie obniżonej odporności mechanicznej kości....

Złamanie kręgosłupa – najczęstsze powikłanie osteoporozy

Ryzyko złamań w przebiegu osteoporozy wzrasta w wyniku zmniejszenia stopnia mineralizacji tkanki kostnej i zaburzeń mikroarchitektury kości....

Znaczenie ruchu w terapii i profilaktyce osteoporozy

Celem leczenia osteoporozy jest zmniejszenie ryzyka złamań i redukcja wpływu przebytych złamań na zdrowie i komfort życia....

Badania

Liczba badań: 12.

C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP, ang. procollagen I carboxyterminal propeptide)

C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I to białko znacznikowe (marker) procesu kościotworzenia (powstawania kości)....

C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I (ICTP, ang. carboxyterminal telopeptide of type I collagen)

C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I powstaje w procesie degradacji włókien kolagenowych....

Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (PTHrP, ang. parathyroid hormone related peptide)

PTHrP wykazuje podobieństwo do fragmentu parahormonu – hormonu produkowanego przez przytarczyce....

1,25-dihydroksycholekalcyferol

1,25-dihydroksycholekalcyferol to hormon powstający głównie w nerkach....

Kalcytonina (CT)

Kalcytonina to hormon polipeptydowy wytwarzany głównie przez komórki C gruczołu tarczowego....

Encyklopedia

Słownik języka polskiego

Książki