Artykuły

Liczba artykułów: 81.

Fizjologiczne zmiany skóry związane z wiekiem

Skóra dziecka, zwłaszcza niemowlęcia, różni się od skóry człowieka dorosłego w wielu aspektach, z których najważniejsze to większa skłonność do odczynów rumieniowych, a nawet pęcherzowych, bardziej alkaliczny odczyn na powierzchni naskórka, mimo dużej liczby gruczołów potowych, mniejsza ich sprawność czynnościowa, obfitszy rozwój tkanki tłuszczowej....

Jaskra (glaucoma) – patomechanizm oraz badania diagnostyczne

Jaskra to grupa chorób przebiegających z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego, wyrażonym typowymi zmianami morfologicznymi jego tarczy (wewnątrzgałkowa część nerwu) oraz charakterystycznymi ubytkami w polu widzenia....

Krwotok

Krwotokiem nazywamy wydostanie się krwi poza obręb naczynia wskutek przerwania ciągłości jego ściany....

Kurcz

Kurczami nazywamy nieoczekiwane skrócenie włókien mięśnia (mięśni gładkich lub szkieletowych poprzecznie prążkowanych), występujące pod wpływem działania różnych bodźców (stres, uraz, bodziec cieplny, przemęczenie fizyczne, długotrwała wędrówka piesza, wspinaczka czy jazda na nartach), zaburzeń metabolicznych, w następstwie najczęściej niedotlenienia i niedoboru potasu....

Masaż klasyczny

Sztuka masażu przywędrowała do nas z Dalekiego Wschodu, a dokładnie z Indii i Chin....

Metody korekcji wad wzroku – szkła okularowe

Najpopularniejszym i najtańszym sposobem korekcji wad wzroku są okulary....

Nagła głuchota o niejasnym pochodzeniu

Nagła głuchota o niejasnym pochodzeniu to określenie odnoszące się do gwałtownie występującej częściowej lub całkowitej utraty słuchu w jednym uchu bez wyraźnej przyczyny...

Najczęstsze choroby jelit

Choroby jelit, zwane również chorobami dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ze względu na różną budowę i stosunki anatomiczne, różnice czynnościowe zadań oraz pewne odmienności objawów stanów chorobowych, dzielimy na:...

Pierwsza pomoc w zranieniach

W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorego (bladość, zaburzenia oddychania i krążenia)....

Postępowanie z chorymi w opatrunku gipsowym oraz po leczeniu operacyjnym złamań i chorób narządu ruchu

W dobie coraz to nowych technik leczenia operacyjnego coraz rzadziej leczy się złamania kości i choroby stawów opatrunkami gipsowymi....

Uszkodzenia nerwów obwodowych (neuropatia)

Uszkodzenie nerwów obwodowych jest najczęstszą przyczyną zaburzeń czucia....

Wrodzony kręcz szyi

Jest to utrzymywanie głowy przechylonej w bok ku jednemu barkowi, przy jednoczesnym zwróceniu twarzy w stronę przeciwną (zdrową)....

Zaburzenia barwnikowe skóry

Mogą mieć charakter przebarwień lub odbarwień....

Zaburzenia rytmu serca

Liczne obserwacje kliniczne wykazały, że fakt odczuwania przez pacjenta nierytmicznej lub przyspieszonej czynności serca nie zawsze stanowi wskazanie do leczenia....

Zaburzenia współwystępujące w zespole mózgowego porażenia dziecięcego

W zespole mózgowego porażenia dziecięcego prócz dysfunkcji narządu ruchu spotyka się wiele zaburzeń towarzyszących....

Zapaść krążeniowa

Zapaść krążeniowa jest to ostra niewydolność układu krążenia, zwłaszcza jego części obwodowej (naczyniowej), spowodowana najczęściej spadkiem objętości wyrzutowej i minutowej serca lub zmniejszeniem objętości krwi krążącej w stosunku do „porażenia” poszerzonego łożyska naczyniowego, przebiegająca często z utratą przytomności....

Zmiany skórne w cukrzycy, cz. I

Cukrzyca zaliczana jest do chorób społecznych....

Kręcz szyi

Istotą choroby jest najczęściej przykurcz mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego po jednej stronie....

Między kosmetologią a chirurgią plastyczną

Załóżmy, że kobiecie w wieku 50+ przestała nagle odpowiadać filozofia „godnego starzenia się”, a zwiotczenia skóry i powiększająca się liczba zmarszczek zaczęły jej spędzać sen z powiek. Postanawia więc coś z tym zrobić. ...

Książki