Artykuły

Liczba artykułów: 39.

Wybrane choroby układu oddechowego

Układ oddechowy ma łatwy i bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym otaczającym człowieka przez drogi oddechowe: jamę nosową, gardło, krtań, tchawicę, oskrzela i oskrzeliki zakończone pęcherzykami płucnymi....

Ach te pyłki

Sezon alergiczny, podobnie jak zieleń za oknem, rozkwita w pełni. Uporczywy cieknący katar, łzawiące oczy nie dają spokoju tym, którzy chorują na alergię wziewną. Obecne wszędzie pyłki utrudniają normalne funkcjonowanie wielu z nas. ...

Alergiczne choroby skóry

Alergia to nabyta, zmieniona odczynowość na swoisty alergen....

Anoreksja, cz. 2

Sygnałem, że coś się dzieje źle, jest unikanie przez dziecko wspólnych posiłków, mówienie, że jadło już w szkole, u koleżanki, na mieście, albo – że zjadło wszystkie kanapki i w domu już więcej nie będzie....

Chyba będę dorosła

„Mój dorosły chłopczyk!”, mówią z dumą matki, kiedy synek zapamiętale kręci kierownicą, siedząc w samochodzie na kolanach ojca....

Grzybice skóry

Są to choroby skóry wywołane przez grzyby chorobotwórcze tzw. dermatofity lub drożdżaki. Powstawanie tych 2 typów zakażeń jest różne....

Kleszczowe zapalenie mózgu

Jest to wirusowe zapalenie mózgu, nazywane także wczesnoletnim zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych bądź centralnoeuropejskim zapaleniem mózgu, wywoływane najczęściej przez wirusa z grupy B, wnikającego do organizmu człowieka w następstwie ukąszenia przez kleszcza....

Mózgowe porażenie dziecięce

Trudno jest podać dokładną definicję mózgowego porażenia dziecięcego – (mpdz) przede wszystkim ze względu na różnorodność objawów, jak i złożoność czynników etiologicznych....

Nowe substancje psychoaktywne

Nowe substancje psychoaktywne (NSP) znane są w Polsce pod nazwą „dopalacze” albo „środki zastępcze”. Są to jednak raczej „nowe narkotyki”, w oficjalnym opisie – „analogi środków odurzających lub substancji psychotropowych, stosowane w takich samych celach jak te środki czy substancje, które są wymienione w załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a których posiadanie jest uznane za nielegalne i jest karane”. ...

Rany i skaleczenia

Raną określa się przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych (skóry, błony śluzowej) i głębszych tkanek....

Słabe oceny – jak rozmawiać z dzieckiem

Rodzice zwykle mają sprecyzowane oczekiwania wobec swoich dzieci: mają sobie radzić i nie stwarzać niepotrzebnych kłopotów....

Stereotypy – nadwaga i otyłość

W kulturze występują różnorodne stereotypy związane z nadwagą i otyłością, czyli uproszczone opinie i poglądy dotyczące przyczyn i oceny danego zjawiska. Wynikają one z braku wiedzy, bezrefleksyjnego przyjmowania potocznych sądów oraz z chęci usprawiedliwienia własnych niekorzystnych zachowań. ...

Stres przed maturą

Bycie maturzystą we współczesnej szkole nie jest łatwą rolą....

Zadrapania

Przez pojęcie „zadrapania” rozumiemy zadraśnięcia, skaleczenia, lekkie uszkodzenie ciągłości powierzchni skóry, powodowane niekiedy przez organizmy żywe z otoczenia człowieka, m.in. dziobem lub pazurami, które mogą stać się wrotami dla różnorakich zakażeń....

Książki