Artykuły

Liczba artykułów: 9.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w każdą drugą sobotę września. Czy wiesz, że do udzielania pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy z nas? Czy wiesz, jakie masz obowiązki, gdy zauważysz osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem zdarzenia powodującego taki stan? Czy wiesz czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc ratuje życie, poznaj wytyczne dotyczące pierwszej pomocy. ...

Inne trucizny pochodzenia roślinnego

Przekazy ludowe odpowiedzialne były przez wieki zarówno za prawdę, jak i mit o potencjalnie trujących roślinach....

Krwotok

Krwotokiem nazywamy wydostanie się krwi poza obręb naczynia wskutek przerwania ciągłości jego ściany....

Najczęstsze choroby żołądka i dwunastnicy

Wśród najczęstszych chorób żołądka i dwunastnicy omówiono niżej:...

Bóle w jamie brzusznej

Bóle brzucha nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, są natomiast bardzo ważnym i często najistotniejszym objawem w nagłych lub zaostrzających się przewlekłych procesach chorobowych dotyczących takich narządów jamy brzusznej, jak żołądek, dwunastnica, jelita, nerki, moczowody, pęcherz moczowy, wątroba, pęcherzyk żółciowy, trzustka, narząd rodny....

Najczęstsze choroby przełyku

Najczęstsze choroby przełyku to przede wszystkim:...

Stany zapalne układu oddechowego

Stany zapalne układu oddechowego to zapalenie ostre bądź przewlekłe dróg oddechowych oraz miąższowej tkanki płucnej....

Kaszel

Jest on najczęstszym objawem chorób układu oddechowego, a zwłaszcza dróg oddechowych, przedostania się do nich różnorakich ciał obcych (np. okruszyn lub kęsów pokarmowych, koralików, pestek, ziaren)....

Kurcz

Kurczami nazywamy nieoczekiwane skrócenie włókien mięśnia (mięśni gładkich lub szkieletowych poprzecznie prążkowanych), występujące pod wpływem działania różnych bodźców (stres, uraz, bodziec cieplny, przemęczenie fizyczne, długotrwała wędrówka piesza, wspinaczka czy jazda na nartach), zaburzeń metabolicznych, w następstwie najczęściej niedotlenienia i niedoboru potasu....

Książki