Wywiad: schizofrenię można skutecznie leczyć

Choroby psychiczne przestają powoli być tematem tabu. Coraz powszechniejszy dostęp do fachowej pomocy psychiatrycznej oraz psychologicznej sprawia, że wiele zaburzeń jest wcześnie diagnozowanych oraz skutecznie leczonych. Kampania Droga do Siebie ma za zadanie uświadomić oraz poszerzyć naszą wiedzę na temat zaburzeń psychiatrycznych w szczególności schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. O wypowiedź na temat schizofrenii poprosiliśmy eksperta prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro.

1. Czym charakteryzuje się schizofrenia?

Schizofrenia jest zaburzeniem składającym się z wielu elementów, wśród których wymienia się przekonania urojeniowe, brak dystansu do własnej osoby oraz brak krytycyzmu wobec siebie i innych. W zależności od objawów dominujących u danego pacjenta wyróżnia się kilka rodzajów zaburzeń schizofrenicznych.

2. Jak stawiane jest rozpoznanie?

Diagnoza schizofrenii stawiana jest przez psychiatrę. Czasami objawy są czasami na tyle niejednorodne, że prawidłowe rozpoznanie odwleka się w czasie. Bywa też tak, iż pacjent jest hospitalizowany z powodu zaburzeń psychotycznych, ale pojedynczy epizod nie pozwala na stwierdzenie schizofrenii. Częstym zwiastunowym chorobę objawem jest stopniowe wycofywanie się z życia, popadanie w apatię oraz zniechęcenie. Następnie, po różnym czasie, pacjent wkracza w fazę zaburzeń myślenia, pojawiają się zaburzenia psychotyczne pod postacią urojeń oraz halucynacji. Najczęściej objawy stopniowo wycofują się i następuje faza remisji. Takie cykle mogą powtarzać się z różną częstotliwością w zależności od zaawansowania choroby.

3. Jak prowadzona jest terapia pacjentów ze schizofrenią?

Najlepsze wyniki daję psychoterapia oraz farmakoterapia prowadzone jednocześnie. Pacjent będący pod opieką psychoterapeuty regularnie przyjmuje leki. W ten sposób zmniejszone jest ryzyko samodzielnego odstawienia leków przez pacjenta. Zazwyczaj leczenie trwa latami, jednak dopuszcza się możliwość odstawienia leków po pierwszym epizodzie psychotycznym, ale decyzję o tym może podjąć jedynie lekarz.

4. Czy współczesne możliwości terapii schizofrenii dają możliwość całkowicie normalnego funkcjonowania w życiu codziennym?

Współczesna medycyna potrafi opanować objawy schizofrenii. Najważniejsze jest, by pamiętać, że schizofrenia to choroba przewlekła, ale można ją skutecznie leczyć. Prawidłowo prowadzona terapia sprawia, że pacjent nie wykazuje objawów choroby, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i zawodowym.

5. Czy schizofrenia jest dziedziczna?

Choroba nie jest dziedziczona w sposób prosty, istnieje prawdopodobnie wiele genów, które odpowiadają za predyspozycje do wystąpienia napadów psychotycznych. U bliźniąt jednojajowych (posiadających identyczny materiał genetyczny) w 48% obserwuje się występowanie schizofrenii u obydwojga rodzeństwa. Przemawia to za tym, że do czynników ryzyka należy dołączyć także wpływ środowiska.

6. Czy schizofrenia może wystąpić u dzieci?

W psychiatrii dziecięcej zaburzenia z pogranicza schizofrenii określa się mianem zaburzeń autystycznych. Czasami zdarza się, że w wieku dorosłym rozwija się pełnoobjawowa schizofrenia, ale nie ma takiej bezpośredniej korelacji.
Rozmowę przeprowadziła Lek. Dorota Michałek

(2011-06-02)

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować