Wrodzone zmiany guzowate na szyi

Wrodzone zmiany guzowate na szyi są pozostałością przewodów lub tkanek biorących udział w budowie narządów w okresie rozwojowym.
Te zmiany objawiają się w postaci miękkich, gładkich i ruchomych podskórnych tworów umiejscowionych w linii środkowej szyi nad krtanią lub po jednej stronie szyi wzdłuż mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego.
Na szyi występują też guzy określone mianem nowotworów niezłośliwych („łagodnych”). Są to naczyniaki różnych typów, guzy mieszane związane z gruczołami ślinowymi – przyusznymi i podżuchwowymi.
Leczenie – zazwyczaj operacyjne.
Pojawienie się jakichkolwiek tworów na szyi wymaga przeprowadzenia wnikliwych badań w przychodniach specjalistycznych.
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Olszewski

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować