Pierwotne nowotwory narządu ruchu

Pierwotne nowotwory narządu ruchu powstają z tkanek tworzących kość oraz tkanek sąsiednich, jak okostnej, mięśni, nerwów, naczyń, błon maziowych.
W grupie pierwotnych nowotworów kości wyróżniamy nowotwory: niezłośliwe i złośliwe. Nowotwory niezłośliwe są to guzy o łagodnym, powolnym wzroście, często bezobjawowym przebiegu. Ognisko jest dobrze odgraniczone i nie wciąga tkanek otaczających.
Nowotwory złośliwe rosną szybko, naciekają otaczające tkanki, dają przerzuty przez naczynia chłonne i krwionośne.
Mięsak kościopochodny. Jest najczęstszym nowotworem złośliwym kości; stanowi ponad 60% wszystkich złośliwych nowotworów kości. Występuje zazwyczaj u ludzi młodych, umiejscawia się w przynasadach kości długich, głównie w okolicy kolana. Głównymi jego objawami są silne dolegliwości bólowe zajętej kości oraz stawu, bóle nasilające się przy ruchach i w nocy, szybki wzrost guza, zmniejszenie masy ciała, niedokrwistość. Wymaga leczenia skojarzonego (leczenie operacyjne i chemioterapia).
Chrzęstniakomięsak. Drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy kości u osób dorosłych, głównie jako postać wtórna na podłożu chrzęstniaków czy wyrośli kostnych. Rozwija się bardzo wolno, często wykrywany jest przypadkowo. Przerzuty występują późno i rzadko. Rozpoznanie opiera się głównie na podstawie objawów, takich jak ból i powiększenie się guza.
Guz Ewinga. Występuje do 25 roku życia. Umiejscawia się głównie w kości udowej, rzadziej piszczelowej. Na czoło objawów wysuwa się ból, początkowo pojawiający się okresowo, później trwa bez przerwy. Charakterystycznym objawem mięsaka Ewinga jest guz w tkankach miękkich.
Leczenie: głównie radioterapia i chemioterapia.
Guz olbrzymiokomórkowy. Jest to najczęściej występujący guz kości, a jego nazwa pochodzi od znajdujących się w jego obrębie wielojądrzastych komórek olbrzymich. Najczęściej dotyczy osób pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Zazwyczaj umiejscowiony jest w nasadach dalszych kości długich, takich jak kość udowa, promieniowa, oraz w nasadach bliższych piszczeli, rzadko występuje w kościach płaskich.
Charakterystycznym objawem jest ból kończyny w miejscu zmiany, pogrubienie jej obwodu, czasem patologiczne złamanie.
Guz rozrasta się niesymetrycznie, penetrując każdy załamek kości. Uważany był za postać łagodną, chociaż opisywane są przypadki pierwotnej złośliwości z przerzutami do płuc. Ponieważ guz jest promienioczuły, stosowano radioterapię. Jednak ze względu na wtórną złośliwość konieczne jest radykalne usunięcie guza.
Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Fragment pochodzi z książki

Fragment publikacji „Domowy poradnik medyczny” pod redakcją Kazimierza Janickiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować