Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (PTHrP, ang. parathyroid hormone related peptide)

PTHrP wykazuje podobieństwo do fragmentu parahormonu – hormonu produkowanego przez przytarczyce. Jego działanie biologiczne również jest zbliżone do działania parathormonu (prowadzi do hiperkalcemii oraz hipofosfatemii).
Kiedy wykonujemy?
1. Podejrzenie obecności nowotworu produkującego PTHrP bądź parathormon i prowadzącego w ten sposób do osteolizy.
2. Różnicowanie przyczyn osteoporozy.
3. Diagnostyka złamań patologicznych.
4. Różnicowanie hiperkalcemii.
5. Diagnostyka osteoporozy.
Materiał do badania: surowica.
Przygotowanie do badania: na czczo (co najmniej 8 godzin).
Przebieg badania: jednorazowe pobranie krwi z żyły łokciowej.
Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień.
Norma: poniżej 1,5 pmol/l.
Uwagi: PTHrP spełnia również rolę fizjologiczną – w życiu płodowym odpowiada za różnicowanie tkanki mezenchymalnej gruczołów sutkowych i zębów oraz powstawanie kości na podłożu chrzęstnym. Przez zapewnienie prawidłowej podaży wapnia, odgrywa także pewną rolę w dojrzewaniu gruczołów piersiowych oraz laktacji.
Aktualizacja: 2017-01-10

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować