Dowiedz się więcej o chirurgii bariatrycznej

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA i Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO zawiązały porozumienie na rzecz rzetelnej edukacji o chirurgii bariatrycznej.
W ramach tej współpracy będą realizować wspólne akcje edukacyjne. Stowarzyszenie CHLO wesprze Fundację OD-WAGA i jej ekspertów w działaniach na rzecz utworzenia systemu leczenia i opieki nad pacjentem bariatrycznym. Z kolei Fundacja pomoże Stowarzyszeniu w tworzeniu przy szpitalach Grup Wsparcia dla Pacjentów Bariatrycznych.
Chirurgia bariatryczna to najbardziej efektywna metoda leczenia otyłości olbrzymiej. Wielu pacjentom ratuje życie, zapewnia powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania.
Obecnie w Polsce operacje chirurgii bariatrycznej realizowane są w około 30 szpitalach. Rocznie operowanych jest od 2 do 3 tysięcy pacjentów. Potrzebujących jest jednak zdecydowanie więcej.
W Polsce, na nadwagę (stan przedotyłościowy) i otyłość choruje blisko 70 proc. społeczeństwa. Leczenia metodami chirurgicznymi (tzw. chirurgia bariatryczna) wymaga już blisko pół miliona chorych ze wskaźnikiem masy ciała BMI 40+ (otyłość olbrzymia) oraz ponad milion dwieście tysięcy pacjentów z BMI 35+ i schorzeniami będącymi powikłaniami otyłości, np. cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami układu krążenia lub kostno-stawowego.
Dzięki wspólnym działaniom specjalistów zaangażowanych w chirurgiczne leczenie otyłości, instytucji publicznych oraz pacjentów, od 2016 r. operacje bariatryczne stanowią osobną grupę świadczeń refundowanych przez NFZ, a zasady refundacji operacji bariatrycznych dla pacjentów z BMI 40+ są czytelnie określone. Konieczne jest jeszcze jednak zagwarantowanie dostępności do refundowanego zabiegu wszystkim potrzebującym.
Obecnie, pod patronatem Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO działają trzy grupy wsparcia: dwie w Krakowie – przy Szpitalu Uniwersyteckim, ul. Kopernika 21, przy Centrum Zdrowia artClinique mieszczącym się przy ul. Krakowskiej 39 oraz jedna w Warszawie – przy Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128.
Fundacja OD-WAGA obok chirurgii bariatrycznej zajmuje się obroną praw wszystkich chorych na otyłość. Jej priorytetem jest doprowadzenie do powstania w Polsce kompleksowego systemu profilaktyki i leczenia choroby otyłości na każdym jej etapie oraz opieki nad chorymi na otyłość.
Również Rzecznik Praw Pacjenta wspiera osoby chorujące na otyłość trzeciego stopnia, tzw. otyłość olbrzymią.
W marcu 2015 r. zwrócił się do Wojewodów i Marszałków Województw z prośbą o przekazanie informacji, czy podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie ich województw zapewniają osobom z otyłością dostęp do aparatury medycznej wykonującej badania takie jak: rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz PET, odpowiednie łóżka o zwiększonej nośności, transport sanitarny mogący zrealizować przewóz pacjentów z otyłością, a także dostęp do ambulansów pogotowia ratunkowego mogący przewieźć pacjentów chorych na otyłość i dostęp do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne). Zebrane informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
 
Więcej na: www.chlo.com.pl; www.od-waga.org.pl
 
Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta
Dodano: 2017-08-18

Książki


Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz

Żeby dodać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować