Artykuły

Liczba artykułów: 2.

Żylaki kończyn dolnych

Żylakami nazywamy wydłużone i workowato rozszerzone żyły....

Udar mózgu

Udarem nazywa się nagle występujące objawy uszkodzenia mózgu, najczęściej w postaci niedowładu, utraty zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaniewidzenia lub niedoczulicy, wywołane nagłym zaburzeniem krążenia krwi w mózgu....

Porady

Liczba porad: 1.

Książki