Artykuły

Liczba artykułów: 13.

Czym są zwyrodnienia szyjnego odcinka kręgosłupa?

Bóle karku i trudność obracania głowy, pojawiające się po dłuższej pracy w pozycji siedzącej lub odczuwane po porannym wstaniu z łóżka – czy to początek choroby zwyrodnieniowej szyjnego odcinka kręgosłupa?...

Choroba Alzheimera

Alois Alzheimer, wybitny niemiecki psychiatra i neurolog, opisał na przełomie XIX i XX wieku cechy kliniczne i zmiany histopatologiczne występujące w przebiegu otępienia u 51-letniej kobiety....

Dowiedz się jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Możesz uratować komuś życie!

Każdego roku w Europie około pół miliona osób doznaje nagłego zatrzymania czynności serca. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa udzielona przez świadków takiego zdarzenia może zwiększyć nawet 2–3-krotnie szanse przeżycia chorego. Niestety pomoc poza szpitalem w przypadku zatrzymania czynności serca otrzymuje tylko jeden na pięciu potrzebujących. Gdyby jednak poprawić ten współczynnik, każdego roku w Europie można uratować 100 000 istnień ludzkich! ...

Gorączka

O gorączce mówimy wówczas, gdy stwierdzamy podwyższenie temperatury ciała – mierzonej zewnętrznie (tzn....

Nadciśnienie tętnicze

Ciśnienie tętnicze człowieka nie jest wartością stałą, lecz ulega wahaniom w czasie poszczególnych faz czynności serca....

Postać móżdżkowa stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest chorobą przewlekłą przebiegającą z okresowymi rzutami i następującymi po nich okresami remisji....

Sesja – stresja

Dwa razy do roku studentów dopada egzaminacyjna sesja, często zmieniająca się w obsesję: brak snu, niezliczone filiżanki kawy (oby był to jedyny środek dopingujący!) i obgryzione z nerwów paznokcie – czy naprawdę tak musi wyglądać sesja?...

Stres przed maturą

Bycie maturzystą we współczesnej szkole nie jest łatwą rolą....

Uraz kręgosłupa typu smagnięcia biczem

Wzrastające zagęszczenie samochodów na naszych wciąż nie najlepszych drogach i budzące zastrzeżenia umiejętności wielu kierowców sprawiają, że każdy z użytkowników ruchu narażony jest na udział w stłuczce....

Urazy czaszkowo-mózgowe

Wywołane są urazem bezpośrednio działającym na głowę lub urazem pośrednim....

Zaburzenia czucia

Czucie jest jedną z podstawowych funkcji układu nerwowego pozwalającą na rozpoznawanie, a w konsekwencji na prawidłowe reagowanie na różne bodźce ze świata zewnętrznego i wewnętrznego, oraz na istotne zmiany zachodzące w samym organizmie....

Zarys anatomii narządu wzroku

Narząd wzroku składa się z gałki ocznej (oka), aparatu ochronnego oka, aparatu ruchowego (mięśni ocznych) oraz z części nerwowej, tj....

Zespół antyfosfolipidowy jako przyczyna jednej czwartej poronień nawykowych

Poronienia nawykowe rozpoznaje się, gdy dochodzi do utraty trzech lub więcej następujących po sobie ciąż....

Książki