Artykuły

Liczba artykułów: 195.

Wybrane skutki otyłości

Wspomnieliśmy o przyczynach i okolicznościach sprzyjających powstawaniu nadwagi, a także – o złych nawykach żywieniowych i zalecanych produktach pokarmowych....

Zaburzenia pamięci i intelektu

Niewielkie upośledzenie pamięci, wyrażające się zapominaniem pewnych stosunkowo niedawnych faktów, takich jak wydarzenia sprzed godziny lub z dnia poprzedniego, jest stosunkowo częstą dolegliwością wieku starczego....

Zaburzenia postawy, chodu i napięcia mięśni; ruchy mimowolne i drżenie

Wykonywanie złożonych ruchów, takich jak chodzenie czy pisanie, wymaga ścisłego współdziałania wielu mięśni....

Zaburzenia współwystępujące w zespole mózgowego porażenia dziecięcego

W zespole mózgowego porażenia dziecięcego prócz dysfunkcji narządu ruchu spotyka się wiele zaburzeń towarzyszących....

Zakażenia układu oddechowego

Zakażenia układu oddechowego są najczęstszą przyczyną chorobowości we wszystkich grupach wiekowych, a liczba zachorowań ciągle się zwiększa....

Zespół antyfosfolipidowy jako przyczyna jednej czwartej poronień nawykowych

Poronienia nawykowe rozpoznaje się, gdy dochodzi do utraty trzech lub więcej następujących po sobie ciąż....

Żywienie osób starszych

Olbrzymi postęp cywilizacyjny, jaki miał miejsce w XX wieku, przyniósł radykalną poprawę jakości życia ludzi na świecie oraz wydłużył czas jego trwania....

Arytmia

Każdy wie, że zdrowe serce bije miarowo, niczym akompaniament perkusyjny muzyki rozrywkowej....

Borelioza (choroba z Lyme)

Kleszcze mogą przenosić również chorobę zwaną boreliozą wywoływaną przez krętek Borrelia burgdorferi....

Cukrzyca

Cukrzyca jest przewlekłym stanem chorobowym, którego zespół objawów jest następstwem zaburzeń przede wszystkim gospodarki węglowodanowej w organizmie, ale również wtórnych konsekwencji tego faktu....

Gdy podróż staje się udręką – czyli kilka słów o chorobie lokomocyjnej

Najpierw są marzenia, potem plany, a w końcu nadchodzą upragnione wakacje....

Homeopatia – prawda czy fałsz?

Na rynku farmaceutycznym można dziś znaleźć bardzo wiele tak zwanych preparatów homeopatycznych....

Introwertyzm – fakty i mity

Wokół pojęcia introwertyzmu i samych introwertyków narosło dużo mitów i nieporozumień....

Masaż klasyczny

Sztuka masażu przywędrowała do nas z Dalekiego Wschodu, a dokładnie z Indii i Chin....

Nieurazowe stany zagrożenia życia

W praktyce działań w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownik może mieć styczność nie tylko z poszkodowanymi z obrażeniami ciała. Mogą to być: anafilaksja, drgawki, udar mózgu, bóle w klatce piersiowej, zadławienie....

Książki