Artykuły

Liczba artykułów: 195.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi

Pojawienie się zawrotów głowy połączonych z trudnościami utrzymania równowagi lub powodujących tylko subiektywne poczucie niepewności w czasie stania lub chodzenia budzi zawsze duży niepokój....

Aktywność fizyczna a psychiczny dobrostan

Nadwadze i otyłości często towarzyszą zaburzenia nastroju, stany depresyjne, niezadowolenie z własnego wyglądu, niższa samoocena, negatywne emocje....

Gruźlica popierwotna

Gruźlica popierwotna jest gruźliczym stanem chorobowym, występującym w kilka miesięcy bądź wiele lat po przebyciu pierwotnego zakażenia gruźliczego....

Mózgowe porażenie dziecięce

Trudno jest podać dokładną definicję mózgowego porażenia dziecięcego – (mpdz) przede wszystkim ze względu na różnorodność objawów, jak i złożoność czynników etiologicznych....

Pierwsza pomoc – ogólne zasady

Przez pierwszą pomoc medyczną rozumiemy szybkie, doraźne, leczniczo-profilaktyczne działania w nagłych zachorowaniach i wypadkach oraz sytuacje, gdy brak takiej pomocy może bezpośrednio zagrażać życiu lub spowodować trwałe kalectwo. ...

Sesja – stresja

Dwa razy do roku studentów dopada egzaminacyjna sesja, często zmieniająca się w obsesję: brak snu, niezliczone filiżanki kawy (oby był to jedyny środek dopingujący!) i obgryzione z nerwów paznokcie – czy naprawdę tak musi wyglądać sesja?...

Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe)

Nazwa tego schorzenia pochodzi do brytyjskiego neurologa S....

Jak wzmocnić odporność dziecka jesienią?

Odporność to zdolność organizmu do jego obrony przed wszechobecnymi w przyrodzie mikroorganizmami....

Logopeda – lekarz czy terapeuta? Kim jest logopeda, kiedy i po co do niego się udać?

Logopedia jest nauką o prawidłowym kształtowaniu mowy....

Migrena

Migrena jest chorobą prawdopodobnie uwarunkowaną genetycznie i charakteryzującą się występowaniem napadów bólu głowy oraz innych objawów towarzyszących....

Moczenie nocne u dzieci

Problemy związane z oddawaniem moczu u dzieci to rosnący problem medyczny, cywilizacyjny i społeczny....

Omdlenie

Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do mózgu, nagłym odpływem lub też niewystarczającym jej utlenowaniem....

Oswoić psychozę

Zderzenie z chorobą psychiczną bliskiej osoby jest ogromnym szokiem szczególnie, że nie ma ogólnie dostępnych informacji na temat takich chorób....

Schizofrenia

Schizofrenia to choroba psychiczna o przewlekłym i specyficznym przebiegu, indywidualnym dla każdego człowieka....

Schizofrenia – etiologia i objawy

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, charakteryzującą się istotnymi zaburzeniami w zakresie funkcjonowania społecznego, umiejętności samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb i zdolności do prawidłowego postrzegania rzeczywistości....

Utrata przytomności

Utratą przytomności nazywamy stan zupełnego braku świadomości i zdolności reagowania na wszelkie bodźce otoczenia (np. gorąco, zimno, kłucie, hałas itd.);...

Książki