Artykuły

Liczba artykułów: 5.

Poród

Poród fizjologiczny jest aktem, podczas którego następuje urodzenie dziecka, łożyska i błon płodowych....

Co się dzieje w trakcie porodu?

W przebiegu ciąży dochodzi do wielu zmian, które mają na celu osiągnięcie dojrzałości płodu, a co za tym idzie – umożliwiają mu rozpoczęcie życia poza ustrojem matki, a ciężarnej – zakończenie ciąży....

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży

Postęp medycyny, zwłaszcza ostatnich lat, przyczynia się wydatnie do utrzymania przy życiu każdego dziecka określanego jako dziecko ryzyka ciążowego lub okołoporodowego....

Historia wycięcia macicy – początek

Pierwsze wzmianki o możliwości wycięcia macicy u kobiet znaleziono w greckich manuskryptach pochodzących sprzed 2000 lat. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że taka operacja była wtedy rzeczywiście wykonywana. Najwcześniejsze opisy przeprowadzanych histerotomii, zwykle tragicznych w skutkach, pochodzą z XVI wieku. ...

Wszystko, co warto wiedzieć o laserowej korekcji wad wzroku

Wady wzroku stają się coraz bardziej powszechną dolegliwością współczesnej cywilizacji....

Książki